Pomoc w naturze

Pomoc w naturze

Klienci MOPR otrzymują również pomoc w postaci zasiłków celowych w naturze - OPAŁ.  Dostawa odbywa się pod wskazany adres zamieszkania klienta MOPR  wraz z wniesieniem we wskazane miejsce. Dostarczany węgiel spełnia pożądane parametry jakościowe: węgiel orzech II - grubość ziarna powyżej 40 mm, wartość opałowa nie mniej niż 30 MJ/kg, zawartość popiołu do 6%, zawartość siarki max od 0,6% do 0,8%.

Liczba rodzin korzystających z zasiłków celowych w naturze:

  • w 2016 roku - 211
  • w 2017 roku - 203
  • w 2018 roku - 245

Wydatkowano na zasiłki celowe w naturze

  • w 2016 roku - 167 296,75 zł.
  • w 2017 roku - 139 434,83 zł.
  • w 2018 roku - 221 624,34 zł.

Cena 1 tony wynosiła: w 2016r. - 784,90 zł, w 2017r. - 825,oo zł, a 2018r. - 985 zł.