Zasiłki celowe w Latach 2016-2018

W latach 2016 - 2018 średnio co 20 mieszkaniec Poznania - z różnych powodów -  korzystał z pomocy MOPR.

 Liczba rodzin korzystających z zasiłków celowch na zakup energii:

 • w 2016 roku - 1 211
 • w 2017 roku - 1 161
 • w 2018 roku - 998

Wydatki na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup energii:

 • w 2016 roku - 731.489,32 zł.
 • w 2017 roku - 735.220,85 zł.
 • w 2018 roku - 667.569,86 zł.

Średnia wysokość świadczenia:

 • w 2016 roku - 225,70 zł.
 • w 2017 roku - 236,33 zł.
 • w 2018 roku - 241,09 zł.

Liczba rodzin korzystających z zasiłków celowch na zakup opału:

 • w 2016 roku - 2 096
 • w 2017 roku - 1 837
 • w 2018 roku - 1 598

Wydatki na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup opału:

 • w 2016 roku - 1.562.600,55 zł.
 • w 2017 roku - 1.218.271,02 zł.
 • w 2018 roku - 1.160.270,87 zł.

Średnia wysokość świadczenia:

 • w 2016 roku - 543,51 zł.
 • w 2017 roku - 495,23 zł.
 • w 2018 roku - 519,60 zł.