Jan Lubrański i jego dzieło

okładka publikacji Jan Lubrański i jego dzieło

ISBN: ISSN 0137-3552
Liczba stron: 378 s.
Data publikacji: "Kronika Miasta Poznania" 1999, nr 2

Tom "Jan Lubrański i jego dzieło" przynosi referaty wygłoszone podczas konferencji "Świat biskupa Jana Lubrańskiego", zorganizowanej w lutym 1999 roku, roku 500-rocznicy jego ingresu do poznańskiej Katedry."Wszechstronnie omówiona działalność biskupa Jana wykazała, że jego pozycja w tradycji poznańskiej jest niepodważalna, co więcej - im szczegółowiej badamy jego życie i działalność, tym większą staje się jego postać. [...] Jego główne dzieło, jakim jest poznańska Akademia, było już wielokrotnie ogólnikowo omawiane. Spróbowaliśmy uszczegółowić posiadane wiadomości, przyjrzeć się programom tej uczelni, jej profesorom, ich działalności naukowej i wydawniczej".

sieci społecznościowe