okładka publikacji Górczyn

ISBN: ISSN 0137-3552
Liczba stron: 437 s.
Data publikacji: "Kronika Miasta Poznania" 2002, nr 1

"Górczyn różnił się od innych wsi miejskich pod wieloma względami. Nie można go porównywać z bogatymi Jeżycami, a nawet ze znacznie uboższą i skromniejszą Wildą czy św. Łazarzem, choć od 1897 roku Łazarz i Górczyn stanowiły jedną gminę. Górczyn był zdecydowanie bardziej wiejski. Mieszkali tu ludzie o znacznie niższym statusie majątkowym niż bogaci przedsiębiorcy, lekarze czy urzędnicy z Jeżyc czy Łazarza. Nie brakowało oczywiście majętnych gospodarzy i rzemieślników [...] ale nie były to wielkie fortuny. [...] Fenomenem Górczyna był funkcjonujący tu co najmniej od okresu Wiosny Ludów bardzo żywy ruch niepodległościowy. Co sprawiło, że chłopi górczyńscy, pod wodzą Macieja i Jana Palaczów, wzięli tak aktywny udział w wydarzeniach Wiosny Ludów, a w następnym pokoleniu licznie uczestniczyli w powstaniu wielkopolskim?" - Na te i inne jeszcze pytania próbuje odpowiedzieć tom "Kroniki Miasta Poznania" poświęcony kolejnej z dzielnic miasta.

sieci społecznościowe