okładka publikacji Bazar

ISBN: ISSN 977-0137-3552
Wydawca: Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu
Liczba stron: 360 s.
Data publikacji: "Kronika Miasta Poznania" 2008, nr 2

"Bazar był wyjątkową instytucją w dziejach Wielkopolski. Powstał po klęsce powstania listopadowego, gdy poszukiwano nowych, bardziej skutecznych i mniej tragicznych form walki o niepodległość. Wpierw w 1838 roku poznański lekarz i działacz społeczny Karol Marcinkowski z grupą przyjaciół założył Spółkę Akcyjną "Bazar Poznański". Trzy lata później spółka wybudowała przy ul. Nowej (dzisiaj Paderewskiego) gmach łączący funkcję centrum życia społeczno-kulturalnego Poznania z handlem i hotelem o tej samej nazwie. Spółka i jej hotel stały się, zgodnie z zamierzeniami założycieli, ostoją polskości..." - ze słów Od Redakcji.

sieci społecznościowe