Instytucje kultury na planie Dodaj obiekt - Instytucje kultury

Dom Kultury "Stokrotka"

Opis

Dom Kultury Stokrotka to miejska instytucja kultury, której nadrzędnym celem jest upowszechnianie kultury poprzez pracę z uczestnikiem stałym, a także kreacja działań i wydarzeń artystycznych adresowanych do zróżnicowanego wiekiem i zainteresowaniami uczestnika. DK "Stokrotka" stwarza warunki do rozbudzania, rozwijania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Poznania, w tym szczególnie społeczności lokalnej.

Wróć do listy