Instytucje kultury na planie Dodaj obiekt - Instytucje kultury

Galeria Miejska ARSENAŁ (Arsenał)

Opis

Galeria Miejska Arsenał jest samorządową instytucją kultury, organizującą wystawy i wydarzenia, prowadzącą działalność wydawniczą, rozwijającą program edukacyjny oraz budującą kolekcję dzieł sztuki współczesnej. Jako instytucja kultury interesuje się aktualnymi kontekstami politycznymi, społecznymi i ekologicznymi, stając się ważnym miejscem publicznej debaty, zabierającej głos w aktualnych dyskursach oraz wskazującej na nowe, jeszcze niewyartykułowane sposoby uczestnictwa w świecie.

Wróć do listy