Instytucje kultury na planie Dodaj obiekt - Instytucje kultury

Poznański Chór Chłopięcy

Opis

Poznański Chór Chłopięcy jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się organizowanie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych, mających na celu tworzenie, rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem chóralistyki. Szczególną rolę w jej działalności odgrywają takie aktywności jak przygotowywanie i realizacja wspólnych projektów artystycznych, edukacyjno-wychowawczych i promocyjnych we współpracy z Poznańską Szkołą Chóralną Jerzego Kurczewskiego oraz wspomaganie inicjatyw służących edukacji artystycznej i promocji artystów.

Wróć do listy