Instytucje kultury na planie Dodaj obiekt - Instytucje kultury

Teatr Muzyczny

Opis

Teatr Muzyczny w Poznaniu to samorządowa instytucja kultury realizująca i organizująca przedstawienia teatralne w dziedzinie musicalu, klasycznej operetki, komedii muzycznej, wodewilu oraz przedstawienia dla dzieci i inne formy sceniczne, w szczególności  z udziałem własnego zespołu artystycznego. Priorytetowym działaniem Teatru są również szeroko pojęte działania edukacyjne skierowane przede wszystkim do młodego pokolenia, mające na celu kształcenie świadomych odbiorców sztuki teatru, stwarzanie możliwości rozwijania
ich zainteresowań w tej dziedzinie oraz zaznajomienia się z najciekawszymi dziełami twórczości polskiej i światowej.

Wróć do listy