Miasto Poznań przygotowało IV edycję Programu stypendialnego dla poznańskich twórców i twórczyń, pracowniczek i pracowników sektora kutury, animatorów, edukatorek oraz osób zajmujących się działalnością badawczą lub aktywistyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Czytaj artykuł

Od momentu wybuchu pandemii Miasto Poznań zauważa i promuje działania podmiotów kulturalnych realizowanych online, dzięki którym mieszkanki i mieszkańcy Poznania nie tracą kontaktu z kulturą i jej twórcami. W odróżnieniu od wielu innych miast cały czas zakłada możliwość zachowania w kalendarzu kulturalnym Poznania wielu istotnych wydarzeń. Przeciągająca się niepewność co do dalszego wpływu epidemii na życie społeczne skłoniło miasto do wprowadzenia nowych narzędzi interwencji.

Czytaj artykuł

Galeria Miejska Arsenał we współpracy z Miastem Poznań przygotowało program zakupu dzieł sztuki twórców związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, będących w przyszłości integralnym elementem budowanej od kilku lat kolekcji sztuki współczesnej.

Czytaj artykuł

Miasto Poznań przygotowało nowy program stypendialny dla poznańskich artystów i osób upowszechniających kulturę. To już kolejne działania w ramach pakietu #Poznańwspiera, którego celem jest pomoc środowisku kultury w dobie pandemii koronawirusa. 

Czytaj artykuł

W roku 2020 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze Maliny Prześlugi - Delimata do tytułu tegorocznej laureatki Nagrody, przyznając jednocześnie 9 stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego z obszaru sztuk wizualnych, muzyki, teatru, architektury oraz animacji kulturalnej.

Czytaj artykuł

Miasto Poznań chcąc podziękować ludziom kultury za twórczą mobilizację w czasie pandemii przeznaczyło 50 000 złotych dla autorów najciekawszych inicjatyw kulturalnych w trzech kategoriach (wydarzenia, edukacja, wydawnictwa) w ramach ogłoszonego w maju  br. konkursu Kultura na wynos.

Czytaj artykuł

W maju 2020 r. pięć poznańskich Instytucji Kultury ogłosiło konkurs dla artystów, animatorów i edukatorów, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Czytaj artykuł

W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 generującą liczne ograniczenia i zakazy w obszarze funkcjonowania kultury, Miasto Poznań zdecydowało się na realizację badania poznańskiego sektora kultury, które zleciło Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK. Zebrane w ten sposób informacje mają stanowić wsparcie informacyjne w przygotowaniu konkretnych rozwiązań i programów pomocowych jako odpowiedzi na trudności związane z konsekwencjami pandemii.

Czytaj artykuł