ABC edukacji kulturowej - cykl warsztatów konkursowych

Wydział Kultury we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych CK Zamek, realizatorem projektu, zaprasza organizacje pozarządowe z obszaru kultury na cykl warsztatów "ABC edukacji kulturowej".

Na zielonym tle umieszczone są białe grafiki (spinacze, nożyczki, pędzle,cyrkiel, ołowki) oraz umieszczony napis ABC edukacji kulturowej. Szkolenia dla kadr kultury - grafika artykułu
ABC edukacji kulturowej - cykl warsztatów konkursowych

"ABC edukacji kulturowej" to cykl edukacyjny, który powstał z myślą o przygotowaniu do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", priorytet nr 2 - Działania z zakresu edukacji kulturowej.

W ramach cyklu odbyły się webinaria i warsztaty.

Dla kogo jest ten cykl?

Webinaria i warsztaty kierowane są do organizacji pozarządowych przygotowujących się do złożenia projektu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", priorytet nr 2 - Działania z zakresu edukacji kulturowej.

W roku 2020 cykl organizowany był po raz pierwszy dlatego poziom przekazywanych w jego ramach treści (w uogólnieniu) określamy jako podstawowy. Jeżeli jesteś osobą doświadczoną w realizowaniu działań z zakresu edukacji kulturowej webinaria pozwolą uporządkować Twoją wiedzę natomiast formuła warsztatów pozwoli na pogłębioną rozmowę z prowadzącymi.

Co wydarzyło się w ramach cyklu?

5 webinariów5 warsztatów o tej samej tematyce.

I WEBINAR: 10 listopad 2020 r., 16:00 - 18:00

Wprowadzenie: jak realizować działania z zakresu animacji społeczno-kulturowej?

Czym jest animacja społeczno-kulturowa i czym różni się od innych działań artystycznych? Jak zacząć projektować działania wrażliwe na potrzeby społeczności lokalnych. Identyfikacja trudności, które generują projekty partycypacyjne.

Prowadzenie: Joanna Kubicka

Webinarium online

I WARSZTAT: 17 listopad 2020 r. 16:00 - 18:00

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

II WEBINAR:12 listopad 2020 r., 16:00 - 18:00

Jak dowiedzieć się czego potrzebują/ chcą nasi odbiorcy?

Jak diagnozować potrzeby i zasoby lokalnej społeczności tak, aby działania animacyjne były adekwatne dla ich odbiorców i odbiorczyń oraz miejsc, w których są planowane. Źródła wiedzy o publiczności oraz narzędziach, które pomogą ją uzyskać. Jak przygotować się do działań animacyjnych i edukacyjnych podczas pandemii?

Prowadzenie: Aleksandra Janus

Webinarium online

II WARSZTAT:19 listopad 2020 r. 16:00 - 18:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III WEBINAR:16 listopad 2020 r., 16:00 - 18:00

Jak skutecznie włączać odbiorców w działania? Partycypacyjne działania kulturowe.

Jak aktywnie włączać odbiorców i odbiorczynie w działania z zakresu edukacji kulturowej, a także jak zadbać o dobre przygotowanie do projektów międzypokoleniowych? (w szczególności tych z udziałem dzieci i młodzieży). Jak radzić sobie z trudnościami, które niesie projekt partycypacyjny i jak planować działania by je zminimalizować?

Prowadzenie: Monika Marciniak

Webinarium online

III WARSZTAT:24 listopad 2020 r. 16:00 - 18:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV WEBINAR:9 listopad 2020 r., 16:00 - 18:00

Jak skutecznie i sensownie realizować działania społeczne w partnerstwie?

Jak budować partnerstwa, które są realne i trwałe, a także jak zaplanować i realizować współpracę ze szkołami? Jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi w działaniami międzyobszarowymi i międzysektorowymi?

Warsztat dla wszystkich współpracujących z obszarem oświaty i realizujących swoje projekty w partnerstwie, a także dla tych, którzy dopiero planują ich realizację.

Prowadzenie: Maja Dobiasz Krysiak i Miriam Kołak 

Webinarium online

IV WARSZTAT:26 listopad 2020 r. 16:00 - 18:00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V WEBINAR:18 listopad 2020 r., 16:00 - 18:00

Jak realizować działania z zakresu edukacji artystycznej dla celów społecznych?

Jak wykorzystywać narzędzia sztuki do celów społecznych? Jak skutecznie włączać odbiorców i odbiorczynie w działania związane ze sztuką współczesną (i nie tylko)? 

Prowadzenie: Jaśmina Wójcik

Webinarium online

V WARSZTAT:25 listopad 2020 r. 16:00 - 18:00

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie informacje na temat cyklu mogą Państwo śledzić również na profilach Poznań Wspiera (https://www.facebook.com/Pozna%C5%84-Wspiera-1358504080841651) oraz Centrum Praktyk Edukacyjnych (https://www.facebook.com/cpe.poznan) oraz stronie internetowej Centrum Praktyk Edukacyjnych