Jak tworzyć kulturę w sieci? Cykl edukacyjny.

Wydział Kultury UM w Poznaniu zrealizował we współpracy z Pawilon (Galeria Miejska Arsenał) projekt edukacyjny rozwijający kompetencje z zakresu projektowania, produkcji oraz komunikowania wydarzeń realizowanych offline, jak i tych przeniesionych do Internetu. Projekt "Jak tworzyć kulturę w sieci? Cykl edukacyjny" obejmował webinaria, indywidualne konsultacje, wydawnictwo oraz video case studies omawiające najciekawsze przykłady wydarzeń, które z formuły tradycyjnej ("offline") przeniosły się do sieci. Operatorami projektu byli: Pawilon (Galeria Miejska Arsenał) oraz fundacja Fast Forward (producent Spring Break Showcase Festival & Conference).

Grafika przedstawia drzewo z infografikami oraz tytuł projektu Jak tworzyć kulturę w sieci? Cykl edukacyjny. Drzewo jest koloru czerwonego a tło grafiki jest w kolorze zielonym. - grafika artykułu
Jak tworzyć kulturę w sieci? Cykl edukacyjny.

W jaki sposób planować wydarzenia podwójnie - tak, aby z sukcesem realizować je w formule offline i online? Czy transmisja video to jedyna forma prezentacji działań w sieci? Jak docierać w sieci do odbiorców i zachować ich uwagę? Zbiór dobrych praktyk dotyczących planowania, budżetowania i produkowania oraz komunikacji wydarzeń w sieci przedstawili eksperci zaproszeni do współtworzenia projektu "Jak tworzyć kulturę w sieci? Cykl edukacyjny". 

Jego głównym celem było przygotowanie poznańskich organizacji pozarządowych, działających w polu kultury, do nadchodzącego, naznaczonego niepewnością roku, który prawdopodobnie będzie wymagał po raz kolejny dostosowania działań do formuły online lub hybrydowej. Zgodnie z przewidywaniami badaczy sieć pozostanie już zapewne stałym miejscem realizacji części projektów kulturalnych. Dlatego też kompetencje związane z tworzeniem i animowaniem kultury online uznać należy za kluczowe dla przyszłości i rozwoju kultury instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej.

23 listopada odbyło się webinarium STRATEGIA PLANOWANIA DZIAŁAŃ (prowadzenie: Andrzej Pakuła), 25 listopada - webinarium BUDŻET I TECHNOLOGIA (prowadzenie: Mikołaj Ludwik Szymkowiak), 27 listopada - webinarium KOMUNIKACJA (prowadzenie: Agnieszka Kopiewska).

WEBINARIA ONLINE: 

WEBINARIUM STRATEGIA PLANOWANIA DZIAŁAŃ/ Andrzej Pakuła

WEBINARIUM BUDŻET I TECHNOLOGIA / Mikołaj Ludwik Szymkowiak

WEBINARIUM KOMUNIKACJA / Agnieszka Kopiewska

Od 18 listopada do 1 grudnia odbyły się indywidualne konsultacje z ekspertami. Spotkania były okazją do rozmowy o własnym projekcie realizowanym w formule online: o jego organizacji, budżecie oraz promocji. Grono konsultantów stanowiły osoby znane z webinariów, a także Emilia Mazik i Agata Wittchen-Barełkowska (STRATEGIA PLANOWANIA DZIAŁAŃ), Adam Romel, Łukasz Gajdek (BUDŻET I TECHNOLOGIA) i Ola Juchacz (KOMUNIKACJA).

Koniec listopada to także premiera "Atlasu dla kultury online" - przewodnika dla organizacji pozarządowych pod redakcją Emilii Mazik, powstałego z inicjatywy Pawła Gogołka. Wydawnictwo zostało przygotowane w oparciu o warsztaty wydobywcze z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek poznańskiego sektora kultury.  W Atlasie opisana została specyfika działań w sieci z uwzględnieniem perspektywy organizacji wydarzeń, edukacji kulturowej oraz działalności artystycznej. 

Jak organizować zdalną pracę zespołu? Jakie wyzwania czekają przed organizatorami wydarzeń przenoszonych do Internetu? Analizę i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy przy realizacji projektów, które w obliczu wiosennego lockdownu przeniosły się do sieci, przyniosła publikacja dwóch video case studies, które były ostatnim punktem jesiennego cyklu edukacyjnego:

O adaptacji do nowej rzeczywistości. Case study: Teatr Animacji | Jak tworzyć kulturę w sieci?

O dostępności. Case study: Centrum Praktyk Edukacyjnych / CK Zamek | Jak tworzyć kulturę w sieci?