Nagroda artystyczna i stypendia dla młodych twórców

W roku 2020 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze Maliny Prześlugi - Delimata do tytułu tegorocznej laureatki Nagrody, przyznając jednocześnie 9 stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego z obszaru sztuk wizualnych, muzyki, teatru, architektury oraz animacji kulturalnej.

Na zdjęciu przemawia laureatka Nagrody Artystycznej Pani Malina Prześluga-Delimata a w tyle stoją prof. Waldemar Kuligowski, Przewodniczący Rady Miasta Poznania Pan Grzegorz Ganowicz oraz Prezydent Miasta Poznania Pan Jaek Jaśkowiak i Radny Przemysław Aleksandrowicz - grafika artykułu
Wręczenie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania 2020 r. Pani Malinie Prześliga - Delimata

W roku 2020 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze Maliny Prześlugi - Delimata do tytułu tegorocznej laureatki, uznając Jej "wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy i niedyskryminujący język oraz traktowanie młodego odbiorcy jak poważnego partnera do rozmowy o współczesnym świecie"

Malina Prześluga to dramatopisarka, pisarka, kulturoznawczyni i kierowniczka literacka Teatru Animacji w Poznaniu. To również autorka kilkunastu książek dla dzieci (Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY za "Ziuzię" w 2013r.) oraz tekstów dramatycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej dramaty są publikowane w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży Dialogu oraz wystawiane w teatrach w Polsce i zagranicą. Laureatka konkursów dramaturgicznych, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2013, 2016), Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego Strefy_Kontaktu (2015, 2017), Konkursu na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Konkursu Metafory Rzeczywistości (2013). Otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania w dziedzinie literatury i dramaturgii dla dzieci (2015), Medal Młodej Sztuki (2012) oraz Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2015). Jej dramaty zostały przetłumaczone na kilkanaście języków.

Sama Laureatka tak skomentowała decyzję Kapituły:

  • Czuję się poznanianką od 22 lat, od prawie siedmiu Jeżycjanką, oddaną temu miastu i mojej dzielnicy. W tej chwili, odbierając tę nagrodę czuję, jakby tak całe miasto, cały Poznań na chwileczkę przykucną i spojrzał w oczy dziecku. I zupełnie po partnersku zapytał to dziecko, co ono myśli o ludziach, o świecie, o sobie. I wysłuchał - w skupieniu i z uwagą. Bardzo mnie to cieszy, ale chcę powiedzieć, że odbieram tę nagrodę w swoim imieniu, ale także w imieniu ogromnej grupy ludzi, którzy właśnie tutaj, w Poznaniu tworzą sztukę dla dzieci. Tworzą ją z pasją, radością, z oddaniem, zaangażowaniem. I co więcej lubią się, znają się, pomagają sobie i wspierają się. Działają razem. Jestem pewna, że to dzięki nim udało mi się rozwinąć w tym mieście artystyczne skrzydła. Bardzo serdecznie dziękuję, jestem zaszczycona.

FILM

Kapituła dokonała również wybory dziewięciu Laureatów stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego, a wśród nich:

Urszula Lucińska (sztuki wizualne)
za interdyscyplinarną i wielowątkową działalność twórczą w obszarze sztuk wizualnych, liczne osiągnięcia artystyczne w kraju i za granicą oraz dojrzałą i krytyczną postawę artystyczną permanentnie poszukującą nowych form wyrazu

FILM

Zuzanna Maria Głowacka (teatr i animacja kultury) 
za interdyscyplinarną działalność artystyczną, kuratorską i edukacyjną, uwzględniającą społeczną rolę kultury i sztuki poprzez szczególną troskę o odbiorców z kręgów senioralnych oraz osób z niepełnosprawnościami

FILM

Jana Shostak (sztuki wizualne)
za wybitne osiągnięcia artystyczne i badawcze w perspektywie ogólnopolskiej i międzynarodowej, oraz wizualno-społeczną wrażliwość połączoną z umiejętnością interdyscyplinarnego opisywania rzeczywistości i poszerzania jej o nowe konteksty a także aktywne współtworzenie krajobrazu kulturowego Poznania

Dominika Czerniak-Chojnacka (sztuki wizualne)
za wyjątkowe osiągnięcia na polu projektowania graficznego oraz wypracowanie w tym obszarze unikatowego języka wizualnego rozpoznawalnego i wielokrotnie nagradzanego w kraju i za granicą, a także zaangażowanie w popularyzację sztuki ilustracji i książki

Miłosz Cirocki (muzyka i animacja kultury)
za twórcze przekraczanie granic gatunków muzycznych, efektywną działalność w wielu różnorodnych zespołach oraz aktywność na polu animacji kulturalnej, w tym o wymiarze charytatywnym

Natalia Karczewska (sztuki wizualne)
za unikatowy dar łączenia w artystycznym doświadczeniu pozornych kontrastów: delikatności i siły oraz umiejętnym wykorzystaniu go w konsekwentnie podejmowanym wizualnym dyskursie

Damian Sobkowiak (muzyka)
za wybitne osiągnięcia w sztuce gry na kontrabasie, potwierdzone solowymi występami i nagraniami na wielu scenach krajowych oraz zagranicznych

FILM

Kinga Grzybowska (architektura)
za kreatywne, docenione na arenie międzynarodowej i istotne społecznie osiągnięcia w dziedzinie architektury zrównoważonej

FILM

Katarzyna Lins (muzyka)
za dojrzałą, intrygującą i oryginalną wypowiedź muzyczną, rozpinającą most między tradycyjnym bluesem i rockiem a dzisiejszym avant-popem oraz umiejętność przełożenia indywidualnej koncepcji na kreację sceniczną

FILM

Zobacz także: