Nagroda artystyczna Miasta Poznania i stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego - edycja 2022 r. - WYNIKI

W roku 2022 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze Rafała Zapały do tytułu tegorocznego laureata Nagrody, przyznając jednocześnie 10 stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego z obszaru muzyki, teatru, sztuk wizualnych, poezji i animacji.

Grafika przedstawia kolorowe zdjęcia laureatów i laureatek stypendiów umieszczone w kwadratach na biało-zielonym tle - grafika artykułu
Laureaci i Laureatki stypendiów dla młodych twórców - 2022 r.

W roku 2022 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze Rafała Zapały do tytułu tegorocznego laureata, uznając Jego "wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury".

Imponujący dorobek artystyczny oraz wieloletnia działalność organizacyjna prof. Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Rafała Zapały czynią z niego postać istotną dla rozwoju kultury muzycznej. Twórczość Rafała Zapały obejmuje wiele obszarów. On sam określa się przede wszystkim jako kompozytor. Muzyka jego autorstwa prezentowana jest w kraju i za granicą na estradach koncertowych, w ramach prestiżowych festiwali muzyki współczesnej oraz w otwartych przestrzeniach miejskich. Podsumowaniem jego dotychczasowej pracy twórczej są projekty przeprowadzone w 2022 roku: pięcioczęściowa opera Solastalgia (skomponowana na zamówienie Teatru Wielkiego im. S.Moniuszki w Poznaniu) oraz zrealizowane przez Nagrodzonego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley Stypendium Fulbright'a, niezwykle rzadko przyznawane w dziedzinie sztuki. Na szczególne uznanie zasługują również artystyczne inicjatywy Rafała Zapały podejmowane w trakcie tak trudnego dla twórców sztuki okresu pandemii: cykl koncertów dla przechodniów ulicy św. Marcin zorganizowanych w oknach Kołorkingu Muzycznego, oraz projekt Maszyna Koncertowa (zrealizowany wspólnie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym) pozwalający na tworzenie i transmisję interaktywnych koncertów w sieci. 

FILM

Kapituła dokonała również wybory dziesięciu Laureatów i Laureatek stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego, a wśród nich:

Piotr Pielaszek (muzyka) fot. Piotr Pielaszek

za mistrzowski, szlachetny, doceniony międzynarodowo oraz przekazywany już młodszym uczniom talent w dziedzinie lutnictwa.

Katarzyna Kubacha (sztuki wizualne/projektowanie graficzne) fot. Katarzyna Kubacha

za twórczość na polu projektowania graficznego pełną inteligencji i dowcipu.                                                                           

Maria Andruchiw (animacja) fot. Małgorzata Kaczmarek                                                  

za pracę twórczą i animacyjną na rzecz społeczności polskiej i ukraińskiej w Poznaniu.

Wojciech Kobus (poezja) fot. Krzysztof Paw                                                       

za dokonania w dziedzinie poezji pisanej i mówionej.

Marek Konarski (muzyka) fot. Marika Baczmańska                                                                    

za wybitne osiągnięcia w muzyce jazzowej oraz całokształt koncertowego i fonograficznego dorobku twórczego.

Giselle Czureja (teatr, taniec) fot. Wiktoria Kokorniak

w uznaniu ponadprzeciętnych osiągnięć z zakresu tańca, aktorstwa i wokalistyki oraz promowanie dzięki nim wartości romskiego folkloru.                           

Monika Woźniak (muzyka) fot. Anna Papierz                                                                     

za reprezentowanie młodego pokolenia poznańskich wykonawców muzyki dawnej oraz wybitne osiągnięcia artystyczne.

Agnieszka Dubilewicz (teatr) fot. Anna Zielińska                                                                

za poszukiwania oryginalnych, twórczych form w przeciwdziałaniu wykluczeniom.

Wojciech Filipowicz (muzyka) fot. Laura Radzewicz                                                                

za współtworzenie muzycznej opowieści o młodym Poznaniu na płytach Syndromu Paryskiego i Greenwald Lads Club.

Tomasz Pawłowski - Jarmołajew (sztuki wizualne/kuratorstwo) fot. A. Cimochowicz                                                                                     

za odświeżającą dla polskiej sceny sztuk wizualnych działalność kuratorską.