Nowe stypendia twórcze w Poznaniu!

Poznań stawia na kreatywnych - do 29 sierpnia trwać będzie ogłoszony właśnie nabór do nowego programu stypendialnego, w ramach którego uzyskać można finansowe wsparcie swoich działań związanych z działalnością artystyczną w wysokości od 5000 do 20 000 złotych.

Grafika przedstawia różnokolorowe plamy z informacją o naborze wniosków - grafika artykułu
Program Stypendiów Twórczych Miasta Poznania 2022

Inicjatywa stworzenia nowego programu stypendialnego odpowiada na potrzeby związane z rozwojem twórców związanych z Poznaniem.

- Program jest adresowany do nich bezpośrednio. Duża część środowiska ludzi kultury nie korzysta z miejskiego wsparcia, bo nie współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Dlatego o nowe stypendia będą mogli wystąpić osobiście, bez pośredników i rekomendacji, na własne potrzeby związane z twórczością  - deklaruje Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Grono potencjalnych stypendystów jest bardzo szerokie - nie przewidziano m.in. ograniczeń wiekowych, zatem jest to propozycja nie tylko dla młodych talentów. O stypendium mogą wystąpić zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy i zespoły twórcze. Kluczowe jest przedstawienie we wniosku celu stypendium - może nim być zarówno konkretny projekt (zorganizowanie wydarzenia artystycznego), ale można też wystąpić o wsparcie procesu twórczego (np. poprzez sfinansowanie wyjazdu studyjnego, kursu mistrzowskiego czy badań) lub innej działalności rozwijającej kompetencje twórcze.

- Słowo "rozwój" jest tu kluczowe. Większość publicznych programów wsparcia jest skupionych na wymiernych rezultatach - nowe poznańskie stypendia twórcze mają pomagać ludziom kultury w poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności - mówi Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

- We wniosku należy opisać swoje potrzeby rozwojowe, nakreślić wstępnie harmonogram działań i czas ich realizacji jeszcze w bieżącym roku oraz wskazać cele, jakie chce się z pomocą stypendium osiągnąć - precyzuje Justyna Makowska, dyrektorka Wydziału Kultury UMP.

Pula pilotażowego programu stypendiów twórczych wynosi w tym roku 200 tysięcy złotych. Organizacją naboru wniosków zajmuje się Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. Czas na ich złożenie minie 29 sierpnia, a wszystkie dokumenty znaleźć można na stronie bit.ly/stypendiatworcze2022.

Więcej informacji:

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

tel. 61 878 54 55, kl@um.poznan.pl

fb: Poznań Wspiera

www.poznan.pl/wydzialkultury