Pomysłowi i elastyczni - miasto wspiera pozarządowych animatorów kultury

Poznań nie tnie wydatków na kulturę - w rozstrzygniętym właśnie konkursie ofert wsparcie otrzyma ponad 150 organizacji pozarządowych.

Grafika przedstawia granatowy kwadrat z błękitną mapą Poznania i naniesionymi na niej białymi zaznaczeniami konkretnych miejsc kultury - grafika artykułu
50 dotacji dla lokalnych centrów kultury

- Przekazujemy ponad 11 milionów złotych poznańskim organizacjom, bo dzięki nim mamy pewność, że ich projekty mają szansę dotrzeć do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, dziedziny sztuki, oraz poglądów i osobistych preferencji - mówi Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Poznania odpowiedzialny za kulturę. 

Założenie to realizowane jest przez NGO, które swe działania wpisują w priorytety Miasta Poznania. Największą liczbę dotacji przyznano w priorytetach "Lokalne centra kultury" (50 dotacji) i  "projekty ogólnopolskie i międzynarodowe / festiwale" (42). Niewiele mniejszą liczbę ofert doceniono w "Edukacji kulturowej" (30 dotacji), "Lokalnych projektach  artystyczne" (26) i "Pamięci historycznej i tradycjach kulturowych" (23), przyznano też 10 grantów na projekty wydawnicze i 3 na wsparcie udziału poznańskich twórców w wydarzeniach międzynarodowych.

Komisja konkursowa, złożona po połowie z przedstawicieli Prezydenta oraz organizacji pozarządowych, za szczególnie istotne dla Miasta uznało wsparcie utrzymania stałej działalności fundacji i stowarzyszeń, animujących życie kulturalne na osiedlach. Białe plamy na kulturalnej mapie miasta wypełni aż 45 takich miejsc, rozmieszczonych na 19 osiedlach.

- Lokalni animatorzy życia kulturalnego są cennymi sojusznikami w realizacji Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023. Tylko dzięki ich pasji i pomysłowości jesteśmy w stanie niwelować bariery w dostępnie do kultury - mówi Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury.

Najwyższą ocenę komisji uzyskał projekt tegorocznej edycji festiwalu kina krótkometrażowego  Short Waves.

- Impreza ta była w 2020 roku jedną z pierwszych odwołanych w wyniku pandemii, ale organizująca ją fundacja Ad Arte, po zbudowaniu platformy online, przeprowadziła latem festiwal w wersji hybrydowej, co jest najlepszym dowodem na elastyczność i pomysłowość poznańskich animatorów kultury - mówi  Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMP.

Wybierając zwycięskie projekty na rok 2021 brano pod uwagę przygotowanie organizatorów do działania w warunkach różnego rodzaju obostrzeń pandemicznych. Wiele z nich będzie możliwe  do zrealizowania w różnych wariantach, także online. 

- Nie możemy przewidzieć, jakie ograniczenia dotkną twórców i organizatorów wydarzeń kulturalnych, dlatego chcemy pomóc im przetrwać ten trudny rok, by po zakończeniu pandemii poznańska kultura nie utraciła swego potencjału - deklaruje Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Poznania.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostały opublikowane na stronie bit.ly/okodlango2021