Poznański program stypendialny - II edycja (2021 r.)

Miasto Poznań przygotowało II edycję Programu stypendialnego dla poznańskich twórców i twórczyń, pracowniczek i pracowników sektora kutury, animatorów, edukatorek oraz osób zajmujących się działalnością badawczą lub aktywistyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Obrazek przedstawia abstrakcyjną grafikę w pastelowych kolorach z napisem Konkurs stypendialny dla poznańskiego środowiska kulturalnego - grafika artykułu
II edycja Programu stypendialnego

Wybuch epidemii choroby COVID-19, wprowadzenie obostrzeń sanitarnych oraz podejmowanie w związku z tym decyzji organizacyjnych i finansowych na poziomie rządowym i samorządowym w istotny sposób wpłynęły na bieżące funkcjonowanie środowiska kulturalnego przez ponad rok. W obliczu pandemii z dnia na dzień zamknięto publiczne i prywatne instytucje oraz obiekty kultury, a także przerwano lub zakończono zaplanowane projekty artystyczne i edukacyjne.

Powyższa sytuacja dotyczy niemal wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, nie sposób jednak nie zauważyć, że zahamowała też możliwości rozwoju osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Skierowane drugi rok z rzędu do tych grup odbiorców stypendia twórcze przyczynią się do przywrócenia ich aktywności oraz urealnienia planów artystycznych i badawczych w nowej popandemicznej rzeczywistości. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na stypendia do wysokości 500 000 zł pozwoli wesprzeć znaczącą liczbę 100 osób, do których zaliczać się mogą zarówno artyści, jak i wyróżniający się pracownicy obsługi technicznej i medialnej sektora kreatywnego. 

Idea specjalnego wsparcia stypendialnego, zainicjowana w roku 2020, została bardzo pozytywnie przyjęta przez poznańskie środowisko kultury, ponieważ jest odpowiedzią na jego potrzeby i oczekiwania. Cele oraz warunki konkursu są na bieżąco konsultowane ze środowiskiem wielkopolskich artystek i artystów oraz Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury i korygowane na podstawie  ubiegłorocznych doświadczeń związanych z samorządowymi i rządowymi programami wsparcia. Zostały ujęte w możliwie otwartej formule (m.in. brak w nim ograniczeń wiekowych) tak, by swym zasięgiem objąć jak największą liczbę potencjalnych beneficjentów. Jednym z zasadniczych celów konkursu jest realne wsparcie działań artystyczno-rozwojowych lokalnych przedstawicieli sektora kultury, funkcjonujących w różnych formułach prawno-organizacyjnych (twórcy, pracownicy techniczni, osoby zajmujące się opieką nad zabytkami), żeby  efektywnie zminimalizować dotkliwe konsekwencje długotrwałej sytuacji kryzysowej, a także inspirować i mobilizować do tworzenia poznańskiej oferty kulturalnej w nowej popandemicznej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

 Informacje o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: KOMUNIKAT

Załączniki