Poznański program stypendialny w 2021 r. - WYNIKI

Miasto Poznań rozstrzygnęło II edycję Programu stypendialnego dla poznańskich twórców i twórczyń, pracowniczek i pracowników sektora kultury, animatorów, edukatorek oraz osób zajmujących się działalnością badawczą lub aktywistyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Zdęcie przedstawia grafikę z abstrakcyjnymi formami w pastelowych kolorach - grafika artykułu
II edycja Programu stypendialnego

Zrealizowany po raz drugi Program stypendialny dla osób związanych z poznańskim sektorem kultury był odpowiedzią na kryzys wywołany wybuchem epidemii choroby COVID-19. Powyższa sytuacja dotycząca niemal wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, zahamowała też możliwości rozwoju osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Skierowane drugi rok z rzędu do tych grup odbiorców stypendia mają przyczynić się do przywrócenia ich aktywności oraz urealnienia planów artystycznych i badawczych w nowej popandemicznej rzeczywistości. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na stypendia do wysokości 500 000 zł pozwoli wesprzeć znaczącą liczbę 100 osób, do których zaliczać się mogą zarówno artyści, jak i wyróżniający się pracownicy obsługi technicznej i medialnej sektora kreatywnego. 

Komisja Stypendialna powołana w 2021 roku do wyłonienia Stypendystów i Stypendystek związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym  na posiedzeniu, które odbyło się 18 sierpnia, zadecydowała o przyznaniu stu stypendiów, każde w wysokości 5 tysięcy złotych, za najistotniejsze kryteria wyboru uznając wpływ epidemii choroby COVID-19 na sytuację ekonomiczną Kandydatek i Kandydatów, doświadczenie w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, poziom aktywności artystycznej, badawczej, aktywistycznej w roku 2020, a także plany artystyczne, rozwojowe na najbliższą przyszłość. Ponadto ocenie podlegały związek aplikujących osób z poznańskim środowiskiem kulturalnym, ich zaangażowanie w realizację działań skierowanych do lokalnej społeczności, a także przejrzystość złożonego wniosku i rzetelność informacji w nim zawartych. Ze 166 propozycji skierowanych do oceny merytorycznej Komisja wybrała 100 wniosków, które w najwyższym stopniu spełniany powyższe kryteria.

Lista Laureatów i Laureatek stypendium oraz uzasadnienie Komisji stypendialnej ds. Kultury dostępne są poniżej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki