Srebrna Pieczęć Miasta Poznania dla prof. dr hab. Piotra C. Kowalskiego

W miniony piątek 15.06.2021 o godzinie 15.00 odbyło się w rektoracie UAP wręczenie Srebrnej Pieczęci Miasta Poznania profesorowi doktorowi habilitowanemu Piotrowi C. Kowalskiemu. W imieniu Prezydenta Miasta Poznania pieczęć wręczyli wiceprezydent Jędrzej Solarski oraz przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.

Zdjęcie przedstawiające sześć osób stojących na tle białej ściany z czerwonymi tabliczkami oraz drewnianego kredensu. Przed nimi znajduje się duży dębowy stół z napojami - grafika artykułu
Wręczenie Srebrnej Pięczęci Miasta Poznania prof. dr hab. Piotrowi C. Kowalskiemu

Szanowny Panie Profesorze, to dla mnie wielka przyjemność móc złożyć życzenia artyście i pedagogowi tak niebanalnie obecnemu w kulturze naszego miasta. Od lat wnosi Pan w życie artystyczne Poznania pierwiastek swobody twórczej, która bazuje na naszych codziennych realiach i w wielu przypadkach ukazuje te realia z niespodziewanej perspektywy. Pańska radość tworzenia jest zaraźliwa i nie ma na nią szczepionki. I dobrze, bo to może być unikalny przypadek pożądanej epidemii kreatywności. Przełamuje pan bariery obecności rzeczywistości w sztuce i sztuki w rzeczywistości, eksperymentując z przedmiotami i sytuacjami zastanymi. Nie bez znaczenia jest Pańska działalność dydaktyczna oraz bieżące uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym miasta. To godna inspiracja dla pańskich wychowanków. Twórcze komentowanie rzeczywistości stało się Pana znakiem rozpoznawczym, podobnie jak kolor i radość, które Panu wszędzie towarzyszą. Pański pogoda życia i obywatelska postawa mogą być wzorem dla młodych adeptów sztuki, ale nie tylko. Są z podziwem zauważane przez wszystkich, którzy się z panem zetkną. Do jubileuszowych gratulacji dołączam życzenia dalszych artystycznych sukcesów, satysfakcji z dokonań twórczych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania