Dodaj obiekt - Partnerzy Wydziału Kultury

Instytut Kulturoznawstwa UAM dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska

Opis

BIOGRAM

(1977) Kulturoznawczyni, pracuje w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, jest Zastępczynią Prezesa Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, współtworzyła też Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu. W badaniach naukowych koncentruje się na opracowaniu nowego modelu krytycznych badań kulturoznawczych, inspirowanych tradycjami filozofii praxis i teorii praktyk, które określa jako badania angażujące. Główne obszary badawcze, w których propozycja ta jest testowana to kulturowe studia miejskie, animacja i edukacja kulturowa, polityki kulturowe oraz społeczne obiegi wiedzy akademickiej. Poza pracą ściśle badawczą zajmuje edukacją kulturową, popularyzacją wiedzy naukowej, współpracuję także z instytucjami kultury oraz samorządami. Prowadzi zajęcia z animacji kulturowej, socjologii kultury oraz krytycznych studiów kulturowych. Autorka książek Teatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych (2007) oraz Praxis i miasto. Ćwiczenie z kulturowych badań angażujących (2017), współautorka prac Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie (2014) oraz Diagnoza w kulturze (2016).

Współpraca Wydziału Kultury z dr hab. Agatą Skórzyńska opierała się w głównej mierze na przygotowaniu i opracowaniu dokumentu pt. Poznański Program dla Kultury 2019-2023, przyjętego uchwałą Rady Miasta Poznania w dniu 5 lutego 2019 r.

Wróć do listy