Dodaj obiekt - Partnerzy Wydziału Kultury

Nu Foundation

Opis

NU Foundation jest organizacją pozarządową, która na podstawie zdobytych doświadczeń w pracy dla najważniejszych polskich instytucji i przedsięwzięć kulturalnych działa na rzecz łączenia środowisk kultury i biznesu oraz profesjonalizacji kadr kultury w Polsce. Do kluczowych zadań organizacji należą:

  • opracowywanie innowacyjnych systemów wsparcia dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, w oparciu o narzędzia biznesowe oraz doświadczenie i wiedzę ekspercką,
  • tworzenie rozwiązań, które pomagają skutecznie zarządzać, realizować cele zgodnie z wartościami, dobrze się komunikować i budować relacje z odbiorcami,
  • opracowywanie i opiniowanie strategii z zakresu CCR (corporate cultural responsibility) - odpowiedzialności biznesu za kulturę;
  • wsparcie przedsiębiorców w realizacji celów biznesowych, poprzez kreowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych.

Współpraca Wydziału Kultury z NU Foundation na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy opierała się w głównej mierze na realizacji podprogramu KADRY KULTURY Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023, polegającego na przeprowadzeniu cyklu warsztatów kompetencyjnych z zakresu kultury organizacyjnej, komunikacji, rozwoju publiczności, public relations itd., adresowanych do wielkopolskiego sektora kultury.

Wróć do listy