Domy Kultury na planie Dodaj obiekt - Domy Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

Opis

Historia MDK 1 w Poznaniu sięga dwudziestolecia międzywojennego. W latach 1927-28 pomiędzy Wartą a Drogą Dębińską wybudowano zaprojektowany przez Jerzego Tuszowskiego dzieciniec miejski "Pod Słońcem", nazywany potocznie ogrodem jordanowskim. Budowa tego rodzaju placówki należała wówczas do nowatorskich realizacji, co było wielokrotnie podkreślane przez ówczesne władze miasta. Obiekt powstał głównie dla dzieci i osób starszych im towarzyszących. Chciano w ten sposób zachować młodzież przez złymi wpływami ulicy i stworzyć bezpieczne miejsce wypoczynku. W latach powojennych teren Ogrodu Jordanowskiego (taką przyjęto nazwę) służył dzieciom i młodzieży na rozgrywki sportowe, zabawy, uprawianie ogródków działkowych i organizację imprez miejskich. W budynkach uruchomiono przedszkole, zbierali się harcerze, pracował chór pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego oraz działała świetlica dla dzieci z terenu miasta. W roku 1971, decyzją Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań Wilda, na terenie Ogrodu Jordanowskiego utworzono Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, który swą działalność rozpoczął 1 stycznia 1972 roku.

Zajęcia

MDK 1 prowadzi zajęcia artystyczne (m.in. taniec, muzyka, teatr, plastyka) oraz sportowe i turystyczne dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ferie zimowe i wakacje letnie placówka organizuje warsztaty artystyczno-sportowe dla dzieci.

Kluby/stowarzyszenia

Klub Malucha "Pod Słońcem", Klub Dziennikarski "TeXT", Klub Młodych Odkrywców, Klub Krajoznawczy, Klub Spartanina

Pracownie/zespoły

W MDK 1 działa osiem pracowni: dziennikarska, literacka, muzyczna, plastyczna, rehabilitacji, sportowa, taneczna, teatralna oraz turystyczna; organizowane są spotkania miłośników gier planszowych oraz działają 4 młodzieżowe zespoły muzyczne.

Dyrektor/kierownik

dyrektor Małgorzata Rościszewska

Opcje

W placówce działa galeria "Pod Arkadami", której zadaniem jest promowanie twórczość dzieci i nauczycieli. Na terenie MDK 1 zlokalizowane są boiska ORLIK oraz korty tenisowe i boiska do siatkówki plażowej (możliwość wynajęcia).

Wróć do listy