Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat

Konsultacje społeczne mpzp dla obszaru Stare Miasto

2019-03-21 ( czwartek )
17:00
Urząd Miasta Poznania, Sala Biała, plac Kolegiacki 17, Poznań

Spotkanie inaugurujące I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Poznaniu.

Celem spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej będzie omówienie uwarunkowań i założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Poznaniu oraz zebranie wniosków do projektu planu.

Konsultacje społeczne potrwają od 21 marca do 30 kwietnia 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można również przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Zobacz www.poznan.pl/mim/konsultujemy