Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Komunikacja i negocjacje w biznesie

Komunikacja i negocjacje w biznesie

2020-10-14 ( środa ) – 2020-10-16 ( piątek )
16:30-20:00
Internet

Urząd Miasta Poznania oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Komunikacja i negocjacje w biznesie".

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnikówz zasadami komunikacji interpersonalnej, uświadomienie barer komunikacyjnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi a także rozwój kompetencji związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną. Celem szkolenia jest również przekazanie praktycznych umiejętności związanych z kreowania atmosfery współpracy z klientami, kontrahentami. Zadaniem szkolenia jest jednak przede wszystkim podniesienie kompetencji uczestników w zakresie budowania wizerunku własnego oraz firmowego a także prezentowania ofert biznesowych i przekonywania do nich klientów. Celem jest także przygotowanie uczestników do efektywnego udziału w procesie negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik negocjacyjnych. Działania te pozwolą na osiągnięcie celu nadrzędngo czyli wzrostu potencjału obecnych i przyszłych przedsiębiorców.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sktora MSP i osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i negocjacji biznesowych.

Program szkolenia: 

1. Proces komunikacji międzyludzkiej (1 godz.)

 • Elementy procesu komunikacji
 • Kanały komunikacji i rodzaje komunikatów
 • Bariery w komunikacji między ludźmi
 • Możliwości przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym efektywne komunikowanie

2. Rozwój kompetencji skutecznej komunikacji (2 godz.)

 • Znaczenie komunikatów pozawerbalnych
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Techniki wywierania wpływu i skutecznego przekonywania do wspólnej idei

3. Autoprezentacja jako komunikat (2 godz.)

 • Umiejętności dobrego mówcy
 • Tworzenie własnych pomysłów - wybór tematu prezentacji
 • Przygotowanie planu prezentacji
 • Budowanie wiarygodności osobistej
 • Style wypowiedzi
 • Sztuka argumentowania i radzenia sobie z polemiką
 • Podsumowanie

4. Negocjacje biznesowe (5godz.)

 • Pojęcie negocjacji
 • Negocjacje miękkie - droga do polubownego rozwiązania
 • Negocjacje twarde - jak skutecznie wywierać presję
 • Przygotowanie do procesu negocjacji - analiza otoczenia, wywiad gospodarczy
 • Cele negocjacyjne
 • Scenariusze negocjacyjne
 • Fazy proces negocjacji
 • Techniki i strategie negocjacji oraz wywierania wpływu
 • Błędy negocjacyjne - jak ich unikać
 • Czynniki wpływające na negocjacje
 • Podsumowanie

Termin: 14 - 16 października 2020 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!