Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Design Thinking

Design Thinking - myślenie projektowe w praktyce

2020-10-27 ( wtorek ) – 2020-10-29 ( czwartek )
16:30-20:00
Internet

Urząd Miasta Poznania oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Design Thinking - myślenie projektowe w praktyce".

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z praca projektową metodą Design Thinking, stosowaniem narzędzi DT, kreowania atmosfery współpracy zespołowej oraz tworzenia i wdrażania projektów związanych z planowaniem i rozwojem działalanosci gospodarczej. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętnosci menadżerskich uczestników, w tym szczególnie umiejętność pełnienia roli moderatora Design Thinking w przyszłej lub obecnej firmie. Celem praktycznego warsztatu jest także zapoznanie uczestników z metodami kreatywnego myślenia w środowisku zawodowym, możliwymi do wuykorzystania przy róznorodnych wyzwaniach biznesowych.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i negocjacji biznesowych.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Program szkolenia: 

1. Myślenie projektowe - nowe wyzwania dla biznesu

 • Analiza potrzeb środowiska biznesowego
 • Kiedy warto stosować kreatywne podejście do rozwiazywania problemów
 • Odkrywanie potrzeb klientów i generowanie nowych

2. Zasady Design Thinking,

 • 4 filary Design Thinking
 • Jeden problem wiele rozwiązań - jak wykorzystać myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 • Filozofia Design Thinking

3. Kreatywny zespół

 • Dobór członków zespołu - optymalizacja wiedzy i doświadczeń
 • Organizacja przestrzeni
 • Metody wybory wyzwań w pracy zespołowej
 • Materiały niezbędne w pracy metodą Design Thinking

4. Etapy procesu Design Thinking

 • Empatyzacja - proces i narzędzia ü Persona ü Mapa empatii ü Podróż użytkownika ü Mood Board ü Metoda 5W1H ü Wywiad
 • Definiowanie problemu - synteza dostępnych informacji
 • Generowanie pomysłów ü Wykorzystanie technik kreatywnych ü Wybór pomysłu do prototypowania
 • Budowanie prototypów ü Wizualizacja przestrzenna wybranego rozwiązania
 • Testowanie rozwiązań ü Opinie użytkowników ü Modyfikacja rowiązania

5. Od wyzwania do wdrożenia - praktyczne podejście do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i pomysłow

 • Skuteczność nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problem
 • Analiza interesariuszy ü Poziom konsultacyjny ü Poziom realizacyjny
 • Metoda Design Thinking jako punkt wyjścia do zmian w podejściu do pracy zespołowej
 • Podsumowanie

Termin: 27 - 29 października 2020 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!