Ministerstwo Sportu i Turystyki radzi

Bezpieczny Stok

Edukacja dotycząca zagadnień bezpieczeństwa na stoku narciarskim, będzie przeprowadzona
w dwóch etapach:

  • I etap - teoria, przedstawiona w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób - komiks online, wzmocniony o logo akcji wraz z plaka- tem oraz papierową wersję komiksu.
  • II etap - praktyczne akcje, przeprowadzone na stokach narciarskich ośrodków stowarzyszonych w PSNiT.

W początkowej fazie, główny akcent akcji zostanie położony na propagowanie bezpiecznej jazdy dzieci i młodzieży, a w szczególności jazdę w kasku. Hasło tych działań brzmi:
"najważniejsza komenda na stoku: KASKI WŁÓŻ"