Nabór na rachmistrzów spisowych posługujących się polskim językiem migowym

Gminny Komisarz Spisowy w Poznaniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021., posługujących się polskim językiem migowym, których zadaniem będzie spisywanie osób głuchych i niedosłyszących.

Termin składania ofert: do 7 maja 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się biegle polskim językiem migowym,
 • posługiwać się językiem polskim,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym
  . Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego - jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego.

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:

a)     W formie skanu podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf): na skrzynkę e-mailową: nsp2021@um.poznan.pl;

b)     Za pośrednictwem platformy ePUAP: należy wybrać formularz wniosek ogólny do urzędu i dołączyć w załączniku skan podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf);

c)     Za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań (z dopiskiem "spis powszechny") ;

d)     Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Poznania: w holu budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17.

Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz druk formularza ofertowego w załączeniu.

Załączniki


1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Zachęcamy do spisania się samodzielnie poprzez aplikację spisową dostępną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Metody logowania się do aplikacji:

 1. poprzez profil zaufany,
 2. z użyciem numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki.

Dla obcokrajowców bez numeru PESEL dostępny jest odrębny tryb z wykorzystaniem adresu mailowego.

UWAGA: stanowiska do samospisu internetowego w budynkach urzędu zostaną uruchomione po obniżeniu poziomu ograniczeń wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii oraz w wytycznych określonych w komunikacie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów (aktualnie ograniczenia obowiązują do 9 kwietnia 2021 r.).


PUNKTY SAMOSPISU

Jeśli nie masz technicznych warunków do przeprowadzenia samospisu internetowego, Miasto Poznań umożliwia bezpłatny dostęp do 2 punktów samospisu. W punktach tych zapewione jest także wsparcie pracowników merytorycznych, którzy pomogą w obsłudze aplikacji spisowej oraz w wypełnieniu kwestionariusza.

 • punkt w budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17, pok. 1 (Biblioteka): czynny poniedziałek- piątek: 7.30-14:30;
 • punkt w Poznańskim Centrum Świadczeń, ul. Małachowskiego 10; czynny poniedziałek -piątek: 7:30 - 14:30 (punkt ten obsługuje także osoby głuche).

Chęć skorzystania z tej możliwości dokonania obowiązku spisowego należy wcześniej zgłosić (umówić się na wizytę) kontaktując się z Biurem Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44 (infolinia czynna w godz. 7:30 -20:00, w dni powszednie) lub pisząc na adres nsp2021@um.poznan.pl.


Infolinia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Jeśli szukasz sprawdzonych informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań lub chcesz spisać się z pomocą rachmistrza telefonicznego zadzwoń pod numer 22 279 99 99
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00).


LISTA PYTAŃ W ANKIECIE SPISOWEJ/ WERSJA DEMONSTRACYJNA APLIKACJI SPISOWEJ

Jeśli jesteś zainteresowany, jakie dokładnie dane będą zbierane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, Główny Urząd Statystyczny udostępnił pełną listę pytań.

Na stronach Głównego Urzędu Statystycznego jest dostępna także wersja demonstracyjna aplikacji do samospisu. Zachęcamy do skorzystania z możliwości przetestowania aplikacji i dokonania po 1 kwietnia 2021 r. samospisu drogą internetową.