Zakończenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu informuje, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został zakończony z dniem 30 września 2021 r o godz. 24.00.

Tym samym nie ma już możliwości dokonania spisu zarówno za pośrednictwem aplikacji spisowej, rachmistrza spisowego, jak i w punktach spisowych w Urzędzie.

Wyjątek stanowią osoby, które zadeklarowały spis przez telefon, a z powodów obciążenia infolinii spisowej nie było możliwości przeprowadzenia spisu przez telefon. Jeśli tacy respondenci pozostawili swój numer telefonu, mogą się z nimi kontaktować pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Dziękujemy za udział w spisie wszystkim Mieszkańcom Poznania oraz osobom i instytucjom zaangażowanym w prace organizacyjne NSP.


Noc spisowa 30 września 2021 r.

Zgodnie z dyspozycją Centralnego Biura Spisowego w ostatni dzień spisu w całej Polsce zostanie wydłużona działalność punktów spisowych zlokalizowanych w budynkach urzędów miast i gmin oraz w Urzędach Statystycznych. Informację o działających w "ostatnią noc spisową" punktach można znaleźć na stronie spis.gov.pl.

W Urzędzie Miasta Poznania w dniu 30 września br. punkt spisowy na pl. Kolegiackim 17 będzie czynny do godz. 24:00. Nie są wymagane zapisy, ale liczba stanowisk spisowych jest ograniczona.  Gminne Biuro Spisowe zastrzega możliwość wcześniejszego ograniczenia dostępu do obiektu i stanowisk rachmistrzów, po przekroczeniu limitu osób możliwych do obsłużenia do godz. 24:00.


Punkty spisowe na terenie Poznania we wrześniu 2021

Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu dla wszystkich osób, które dotychczas nie wzięły udziału w spisie powszechnym i nie wypełniły ankiety spisowej (https://spis.gov.pl/), organizuje możliwość  spisania się w punktach utworzonych na terenie miasta.

STAŁE PUNKTY SPISOWE

Od 13 września 2021 r. działają punkty spisowe w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: rachmistrzowie dyżurują codziennie w dni robocze w godz: 10:00-14:00:

I Oddział ZUS ul. Dąbrowskiego 12

ZUS Inspektorat w Poznaniu ul. Fabryczna 27/28

II Oddział ZUS w Poznaniu ul. Starołęcka 31

Punkty samospisu internetowego w budynkach Urzędu Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17,

Urząd Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20, 

Poznańskie Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10.

Punkty czynne w godzinach pracy urzędu, tj. 8:00-15.30.

PUNKTY SPISOWE W BIBLITEKACH I DOMACH KULTURY

W każdy poniedziałek i piątek września , w godz. 16-18 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury  na poznańskich Jeżycach przy ul. Prusa 3.

W każdą środę w godz. 17-19 w czterech filiach Biblioteki Raczyńskich: 

 •   Filia Wildecka (w galerii GreenPoint przy ul. Hetmańskiej 91),
 •   Filia 11 (ul. Chwaliszewo 17/23),
 •   Filia 12 (ul. Arciszewskiego 27),
 •   Filia 42 (w Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" na os. Pod Lipami 108)

MOBILNE PUNKTY SPISOWE

18 września 2021 r. (sobota) w godz. 08:00 - 14:00

Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20

Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, I piętro, Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

18 września 2021 r. (sobota) w godz. 10:00-18:00

Centrum Handlowe Posnania, ul. Pleszewska 1 (I piętro, Strefa Pracy - Working Zone)

19 września 2021 r. (niedziela) w godz. 9:00-17:00

Dom Kultury Stokrotka przy ul. Cyniowej 11

20 września 2021 (poniedziałek) w godz. 8.30 - 10.30

pl. Wolności - spisobus

25 września 2021 r. (sobota) w godz. 10:00-18:00

Centrum Handlowe Posnania, ul. Pleszewska 1 (I piętro, Strefa Pracy - Working Zone)

25 września 2021 r. (sobota) w godz. 12:00- 15:00

Inauguracja "Senioralni. Poznań 2021"  na parkingu przy boisku AWF (Droga Dębińska).

25 września 2021 r. (sobota) w godz. 9:00 - 14:00

Dom Kultury Wiktoria na os. Zwycięstwa 125

25 września 2021 r. (sobota) w godz. 12:00 - 18:00

Rodzinny festyn charytatywny dla Williama w Winiarskim Centrum Rekreacji i Sportu przy ul. Winiarskiej 50

25 września 2021 r. (sobota) w godz. 08:00-24:00

Noc spisowa - dyżur rachmistrzów spisowych w Urzędzie Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17


WYWIADY BEZPOŚREDNIE

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli przeprowadzanie wywiadów w terenie, bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondentów.
Jeżeli zgłosi się do Państwa rachmistrz, nie można odmówić mu udzielenia odpowiedzi. Mogą Państwo jednak umówić się z nim na inny dzień lub godzinę. 

Rachmistrz przed przystąpieniem do przeprowadzenia ankiety spisowej ma obowiązek podac imię, nazwisko oraz numer identyfikatora. Dane te można sprawdzić przed wywiadem na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.Są na to dwa sposoby: poprzez aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Rachmistrz nie może od Państwa żądać wpuszczenia do mieszkania czy domu. Nie może kopiować przekazanych danych z urządzenia spisowego, na które od razu powinien wprowadzać informacje. Rachmistrz nie może pytać o: numer dowodu osobistego, konto w banku, pin do karty, wartość oszczędności, wysokość dochodów, wartość mieszkania czy domu, posiadany majątek, w tym samochody, wartościowe przedmioty. Nie może poprosić o okazanie, ani podpisanie jakichkolwiek dokumentów.
Powinien też Państwa poinfomować, na które pytania (m.in dotyczące związków, wyznania, niepełnosprawności) mogą Państwo nie udzielić odpowiedzi.

Spis jest prowadzonony przez rachmistrzów także drogą telefoniczną. Rachmistrzowie będą dzwonić wyłącznie z dwóch numerów -  22 279 99 99 oraz 22 828 88 88

Więcej informacji o wywiadach bezpośrednich i możliwości sprawdzenia tożsamości rachmistrza znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.


NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Gminny Komisarz Spisowy w Poznaniu ogłasza dodatkowy, otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

UWAGA: termin naboru został przedłużony do czasu wyczerpania limitu wakatów. Obecnie poszukujemy 100 kandydatów na rachmistrzów spisowych (wg. stanu na 15.09.2021 r.)

Termin składania ofert: od 18 maja 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:

 • W formie skanu podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf): na skrzynkę e-mailową: nsp2021@um.poznan.pl;
 • Za pośrednictwem platformy ePUAP: należy wybrać formularz wniosek ogólny do urzędu i dołączyć w załączniku skan podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf);
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań (z dopiskiem "spis powszechny") ;
 • Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Poznania: dedykowana skrzynka podawcza w holu budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17

Załączniki


1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Zachęcamy do spisania się samodzielnie poprzez aplikację spisową dostępną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Metody logowania się do aplikacji:

 1. poprzez profil zaufany,
 2. z użyciem numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki.

Dla obcokrajowców bez numeru PESEL dostępny jest odrębny tryb z wykorzystaniem adresu mailowego.

UWAGA: stanowiska do samospisu internetowego w budynkach urzędu zostaną uruchomione po obniżeniu poziomu ograniczeń wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii oraz w wytycznych określonych w komunikacie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów (aktualnie ograniczenia obowiązują do 9 kwietnia 2021 r.).


PUNKTY SAMOSPISU

Jeśli nie masz technicznych warunków do przeprowadzenia samospisu internetowego, Miasto Poznań umożliwia bezpłatny dostęp do 2 punktów samospisu. W punktach tych zapewione jest także wsparcie pracowników merytorycznych, którzy pomogą w obsłudze aplikacji spisowej oraz w wypełnieniu kwestionariusza.

 • punkt w budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17, pok. 1 (Biblioteka): czynny poniedziałek- piątek: 7.30-14:30;
 • punkt w Poznańskim Centrum Świadczeń, ul. Małachowskiego 10; czynny poniedziałek -piątek: 7:30 - 14:30 (punkt ten obsługuje także osoby głuche).

Chęć skorzystania z tej możliwości dokonania obowiązku spisowego należy wcześniej zgłosić (umówić się na wizytę) kontaktując się z Biurem Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44 (infolinia czynna w godz. 7:30 -20:00, w dni powszednie) lub pisząc na adres nsp2021@um.poznan.pl.


LISTA PYTAŃ W ANKIECIE SPISOWEJ/ WERSJA DEMONSTRACYJNA APLIKACJI SPISOWEJ

Jeśli jesteś zainteresowany, jakie dokładnie dane będą zbierane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, Główny Urząd Statystyczny udostępnił pełną listę pytań.

Na stronach Głównego Urzędu Statystycznego jest dostępna także wersja demonstracyjna aplikacji do samospisu. Zachęcamy do skorzystania z możliwości przetestowania aplikacji i dokonania po 1 kwietnia 2021 r. samospisu drogą internetową.