WYWIADY BEZPOŚREDNIE

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli przeprowadzanie wywiadów w terenie, bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondentów.
Jeżeli zgłosi się do Państwa rachmistrz, nie można odmówić mu udzielenia odpowiedzi. Mogą Państwo jednak umówić się z nim na inny dzień lub godzinę. 

Rachmistrz przed przystąpieniem do przeprowadzenia ankiety spisowej ma obowiązek podac imię, nazwisko oraz numer identyfikatora. Dane te można sprawdzić przed wywiadem na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.Są na to dwa sposoby: poprzez aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Rachmistrz nie może od Państwa żądać wpuszczenia do mieszkania czy domu. Nie może kopiować przekazanych danych z urządzenia spisowego, na które od razu powinien wprowadzać informacje. Rachmistrz nie może pytać o: numer dowodu osobistego, konto w banku, pin do karty, wartość oszczędności, wysokość dochodów, wartość mieszkania czy domu, posiadany majątek, w tym samochody, wartościowe przedmioty. Nie może poprosić o okazanie, ani podpisanie jakichkolwiek dokumentów.
Powinien też Państwa poinfomować, na które pytania (m.in dotyczące związków, wyznania, niepełnosprawności) mogą Państwo nie udzielić odpowiedzi.

Spis jest prowadzonony przez rachmistrzów także drogą telefoniczną. Rachmistrzowie będą dzwonić wyłącznie z dwóch numerów -  22 279 99 99 oraz 22 828 88 88

Więcej informacji o wywiadach bezpośrednich i możliwości sprawdzenia tożsamości rachmistrza znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.


NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Gminny Komisarz Spisowy w Poznaniu ogłasza dodatkowy, otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofert: od 18 maja 2021 r.
UWAGA: termin naboru został przedłużony do czasu wyczerpania limitu wakatów. Obecnie poszukujemy 69 kandydatów na rachmistrzów spisowych
(wg. stanu na 29.06.2021 r.)

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:

 • W formie skanu podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf): na skrzynkę e-mailową: nsp2021@um.poznan.pl;
 • Za pośrednictwem platformy ePUAP: należy wybrać formularz wniosek ogólny do urzędu i dołączyć w załączniku skan podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf);
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań (z dopiskiem "spis powszechny") ;
 • Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Poznania: dedykowana skrzynka podawcza w holu budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17

Załączniki


1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Zachęcamy do spisania się samodzielnie poprzez aplikację spisową dostępną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Metody logowania się do aplikacji:

 1. poprzez profil zaufany,
 2. z użyciem numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki.

Dla obcokrajowców bez numeru PESEL dostępny jest odrębny tryb z wykorzystaniem adresu mailowego.

UWAGA: stanowiska do samospisu internetowego w budynkach urzędu zostaną uruchomione po obniżeniu poziomu ograniczeń wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii oraz w wytycznych określonych w komunikacie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów (aktualnie ograniczenia obowiązują do 9 kwietnia 2021 r.).


PUNKTY SAMOSPISU

Jeśli nie masz technicznych warunków do przeprowadzenia samospisu internetowego, Miasto Poznań umożliwia bezpłatny dostęp do 2 punktów samospisu. W punktach tych zapewione jest także wsparcie pracowników merytorycznych, którzy pomogą w obsłudze aplikacji spisowej oraz w wypełnieniu kwestionariusza.

 • punkt w budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17, pok. 1 (Biblioteka): czynny poniedziałek- piątek: 7.30-14:30;
 • punkt w Poznańskim Centrum Świadczeń, ul. Małachowskiego 10; czynny poniedziałek -piątek: 7:30 - 14:30 (punkt ten obsługuje także osoby głuche).

Chęć skorzystania z tej możliwości dokonania obowiązku spisowego należy wcześniej zgłosić (umówić się na wizytę) kontaktując się z Biurem Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44 (infolinia czynna w godz. 7:30 -20:00, w dni powszednie) lub pisząc na adres nsp2021@um.poznan.pl.


Infolinia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Jeśli szukasz sprawdzonych informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań lub chcesz spisać się z pomocą rachmistrza telefonicznego zadzwoń pod numer 22 279 99 99
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00).


LISTA PYTAŃ W ANKIECIE SPISOWEJ/ WERSJA DEMONSTRACYJNA APLIKACJI SPISOWEJ

Jeśli jesteś zainteresowany, jakie dokładnie dane będą zbierane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, Główny Urząd Statystyczny udostępnił pełną listę pytań.

Na stronach Głównego Urzędu Statystycznego jest dostępna także wersja demonstracyjna aplikacji do samospisu. Zachęcamy do skorzystania z możliwości przetestowania aplikacji i dokonania po 1 kwietnia 2021 r. samospisu drogą internetową.