Atmosfera dla Poznania – informacjeUsługa ATMOSFERA DLA POZNANIA została opracowana przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Dostarcza mieszkańcom Poznania informacji na temat prognozowanego oraz rzeczywistego stanu jakości powietrza w Poznaniu, odniesionych do obowiązujących w Polsce przepisów prawa.
Usługa składa się z 4 części:

  • Trzydniowej prognozy stężeń pyłów PM10 na terenie Poznania (EKOPROGNOZA DLA POZNANIA)
  • Aktualnych warunków atmosferycznych: temperatura, siła i kierunek wiatru (WARUNKI ATMOSFERYCZNE DLA POZNANIA)
  • Bieżących wyników badań jakości powietrza, aktualizowanych co godzinę, przedstawiające stan rzeczywisty w Poznaniu, odniesione do wymagań prawnych (MONITORING BIEŻĄCY DLA POZNANIA)
  • Trzydniowej prognozy rozkładu na obszarze Europy pyłów mineralnych znad Sahary, pyłów PM10 oraz ozonu (EKOPROGNOZA DLA EUROPY)

 

Warunki atmosferyczne oraz monitoring bieżący

Aktualne warunki atmosferyczne oraz bieżące wyniki badań jakości powietrza prezentowane w usłudze pochodzą z systemu monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ).

WIOS_poznan


Prognoza jakości powietrza

Trzydniowa prognoza stężeń pyłów PM10 na terenie Poznania jest opracowywana na bieżąco przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Aktualne wyniki badań stężeń pyłów PM10 ze stacji pomiarowych WIOŚ zawarte są w części „MONITORING BIEŻĄCY DLA POZNANIA”. Wartości prognozowane mogą różnić się od wyników badań.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy


Ekoprognoza dla Europy

Trzydniowa prognoza rozkładu na obszarze Europy pyłów mineralnych znad Sahary, pyłów PM10 oraz ozonu oparta jest na materiałach i opracowaniach Głównego Instytutu Meteorologii i Geodynamiki (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ZAMG, Wiedeń, Austria). ZAMG prowadzi codzienne prognozy jakości powietrza dla Europy wykorzystując model transportu chemicznego (CTM) WRF-Chem. Jest obsługiwany z poziomą rozdzielczością 12km. Prognoza jakości powietrza opiera się na europejskim wykazie emisji dostarczonym przez Holenderską Organizację Stosowanych Badań Naukowych (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, TNO).

ZAMG_top_logoC


Projekt i realizacja usługi: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

psnc-logo