Poznań dla pszczół

Od 2019 r. Miasto Poznań realizuje Program "Poznań dla pszczół". Program jest inspiracją dla lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia owadów. 

Głównym celem Programu jest edukacja mieszkańców w zakresie roli i znaczenia pszczół oraz owadów zapylających dla środowiska i gospodarki oraz zwiększanie ich populacji w mieście.

2019

W maju 2019 r. zorganizowano w Parku Wilsona kiermasz przygotowujący mieszkańców do wiosny w ogrodzie w ramach konkursu "Zielony Poznań". 26-ta edycja konkursu "Zielony Poznań" odbyła się pod hasłem "Zieleń przyjazna pszczołom". Uczestnicy kiermaszu mogli nie tylko zakupić rośliny bogate w pyłek i nektar, ale także skorzystać z porad ekspertów z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i pracowników naukowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie urządzania przydomowych ogrodów przyjaznych pszczołom i budowy domków dla owadów zapylających, a także przygotowywania i sadzenia roślin miododajnych, które nadają się na nasze balkony czy ogródki przydomowe.

W 2019 r. w Parku Cytadela w Poznaniu powstała pierwsza w Poznaniu Pasieka Miejska i został pozyskany z niej poznański "Miód w sznupie".

W 2019 r. zainicjowano starania, aby w przestrzeni po dawnym amfiteatrze w Parku Cytadela powstał ogród, w którym zostaną posadzone nektaro- i pyłkodajne rośliny dla pszczół i innych owadów zapylających bytujących w mieście. Tarasowe ułożenie nasadzeń, płynąca kaskadowo woda oraz rewitalizacja otoczenia sprawią, że ta część parku stanie się bardziej klimatyczna, niespotykana, a zarazem użyteczna dla fauny zamieszkującej w mieście.

W 2019 r. Poznań jako jedna z 269 gmin przyłączył się do III edycji "Manifestu Gmin Przyjaznym Pszczołom", który jest częścią realizowanego od dziewięciu lat programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Celem "Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom" jest zwrócenie uwagi na problem spadku liczebności pszczół oraz aktywizacja gmin z całej Polski do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających. Do "Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom" mogła przystąpić każda gmina, która dostrzega kluczową rolę pszczół dla ekosystemów, konieczność dbania o zachowanie bioróżnorodności oraz aktywnie działa w tym obszarze. Poznań znalazł się w pierwszej dziesiątce gmin, które realizują ciekawe projekty mające na celu stworzenie lepszych warunków do bytowania w mieście dla pszczół i owadów zapylających.

2020

W maju 2020 r. rozpoczęto umieszczanie specjalnych hotelików dla owadów w miejscach przyjaznych dla nich. Hotele dla owadów zostały zlokalizowane np. w poznańskich lasach, w parku Wilsona, Jana Pawła II i na Cytadeli, na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przy Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, w Ogrodzie Społecznym Szeląg, przy zbiorniku retencyjnym na Morasku oraz przy zbiorniku retencyjnym na terenie ROS Bielniki. Hoteliki zostały również zamontowane przez Administracje Osiedla Bolesława Śmiałego, Osiedla Jana II Sobieskiego, Osiedla Wichrowe Wzgórze, Osiedla Zwycięstwa w przestrzeni publicznej w/w osiedli. Mamy nadzieję, że miejskie hoteliki dla owadów zainspirują Poznanianki i Poznaniaków do wykorzystania własnych balkonów, ogrodów czy tarasów do stworzenia miejsc, dzięki którym owady będą mogły odpocząć, schronić się przed deszczem, a przede wszystkim rozmnażać się.

W ramach programu 6 sierpnia 2020 r. została uruchomiona druga, po Cytadeli, Miejska Pasieka, która zlokalizowana jest w Lasku Dębińskim i składa się z ośmiu uli.

W ramach Wielkiego Dnia Pszczół obchodzonego 8 sierpnia została przeprowadzona akcja "A niech to... kwiat rośnie" w ramach której mieszkańcy Poznania otrzymali doniczki z kwiatami miododajnymi, które były inspiracja do zakładania stołówek dla owadów zapylających na balkonach czy tarasach.

Razem z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zostały w dniu 30 sierpnia zorganizowane warsztaty dla dzieci w ramach akcji Targi Dają Więcej dla Poznania. W ramach warsztatów powstało 16 domków dla owadów, które zawisły na terenie MTP.

2021

W 2021 w ramach akcji "Stołówka dla fifnych owadów" 37 hotelików wraz z "Tytkami dobroci dla owadów" - torebkami z nasionami pyłko- i nektarodajnymi - trafiło do przedszkoli i szkół podstawowych, które zgłosiły chęć udziału w akcji. W ramach akcji szkołom przekazano także krótki film edukacyjny o tematyce związanej z życiem owadów zapylających oraz ich znaczeniem we współczesnym świecie dla przyrody i dla człowieka. Film, na zlecenie Miasta Poznania, został przygotowany przez Panią Katarzynę Dytrych - przyrodniczkę

Poznań dla pszczół

Wiosną 2021 r. zaprosiliśmy najmłodsze poznanianki i poznaniaków do udziału w konkursie plastycznym pn. "O przygodach fifnej pszczółki".  Na konkurs zgłoszonych zostało 319 prac plastycznych.

Posadowiono trzecią już Pasiekę Miejską, tym razem na terenach należących do Term Maltańskich.

W kwietniu ogłoszono przetarg na budowę ogrodu miododajnego w Parku Cytadela.

20 maja, w Światowy Dzień Pszczół, rozdano poznaniakom 2,5 tys. doniczek z kwiatami miododajnymi oraz publikację inspirującą do zakładania stołówek dla owadów w nakładzie 2 tys. szt.

Więcej informacji o programie pod numerem telefonu 61 878 50 51.

Miasto stawia hotele dla owadów

POSUM i Miasto Poznań - razem dla owadów zapylaczy

Poznań dla pszczół - mieszkańcy dostali doniczki z kwiatami

Zbuduj hotel dla owadów

W Poznaniu powstaną stołówki dla owadów zapylaczy

Światowy Dzień Pszczół 2021

W Poznaniu powstaną stołówki dla owadów zapylaczy

Wystartował konkurs "O przygodach fifnej pszczółki"

Wyniki konkursu plastycznego pn."O przygodach fifnej pszczółki" organizowanego w ramach Programu "Poznań dla Pszczół"