lista banrów odsyłających na zewnętrzne strony

 

 

 

 

 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Instytucja kultury Miasta Poznania

CTK TRAKT jest operatorem Bramy Poznania ICHOT i Traktu Królewsko-Cesarskiego

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, tel. (061) 647 76 00, fax (061) 647 76 38, email: centrum@trakt.poznan.pl

Centrum interpretacji dziedzictwa www.bramapoznania.pl
Szlak miejski Poznania www.trakt.poznan.pl