TOWARZYSTWO BYŁYCH ŻOŁNIERZY I PRZYJACÓŁ 15p. Uł. Pozn.

Świeto 15 Pułku Ułanów Poznańskich

W dniu 22 kwietnia, w wigilię dnia św. Jerzego 1921 r., na Błoniach Grunwaldzkich w Poznaniu w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta Poznania, Naczelny Wódz marszałek Polski Józef Piłsudski, udekorował sztandar 15. Pułku Ułanów Poznańskich Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego "Virtuti Militari". Nagradzając w ten sposób znakomite zasługi Pułku w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 r., wypowiedział znamienne słowa: "Tam, gdzie byliście, byliście doskonali - i historia lwią część zwycięstw wam przypisać musi. W tej dziedzinie jesteście najlepszym pułkiem, jaki znam, mówię wam to szczerze i otwarcie." Na 40 pułków kawalerii polskiej w II Rzeczypospolitej, Ułani Poznańscy stali się jednym z pięciu pułków, kawalerów tego najwyższego odznaczenia wojennego. Za zasługi w II wojnie światowej, Pułk w 1966 r. został ponownie wyróżniony przez Kapitułę Orderu VM w Londynie, wstęgami za niezwykłe męstwo w kampanii włoskiej 1944-45, okazane podczas walk o Monte Cassino i Ankonę.

Dla upamiętnienia pierwszej dekoracji Pułku, od 1924 r. Ułani Poznańscy obchodzili swoje święto w dniu 23 kwietnia, łącząc je ze świętem Św. Jerzego, patrona rycerstwa polskiego. Figura ułana na wspiętym koniu, na wzór tego Świętego przebijającego lancą smoka - symbol wroga, zdobi od 1927 r. kolumnę Pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy w Poznaniu.Pod tym Pomnikiem gromadzi się dzisiaj Rodzina Pułkowa z okazji Święta Pułkowego, obchodzonego obecnie w najbliższą niedzielę po 23 kwietnia. Historyczny dzień Święta Pułku przyjęła jako swoje Święto 15. Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa, dziedzicząca tradycje kawalerii wielkopolskiej.

Zapraszając serdecznie wszystkich Członków i Sympatyków na obchody najważniejszego Święta Rodziny Pułkowej, mamy jednocześnie przyjemność przypomnieć Państwu, że obecna formuła uroczystości, wzbogacona o występowanie na ulicach naszego miasta kolegów konno i w umundurowaniu w barwach pułkowych, ma już dwadzieścia lat! Grupa miłośników tradycji kawaleryjskich, zyskawszy aprobatę ówczesnego środowiska Ułanów Poznańskich, dołączyła do na poły oficjalnych obchodów Święta Pułkowego, i w 1985 roku końskie kopyta zastukały o bruk poznańskich ulic, a biało-czerwone proporczyki zafurkotały na lancach. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Ryszard Olejniczak. Po przekształceniu w 1991 r. środowiska Ułanów Poznańskich w Towarzystwo, i z czasem grupy konnych w Reprezentacyjny Oddział Konny Towarzystwa, obchodom Święta (jednocześnie stale już przy udziale Wojska Polskiego) przywrócono w pełni tradycyjny charakter.