plakat

Pochwała wolności: Wolność to dopiero początek - wystawa

24.10 – 25.11.2018

Wolność to pojęcie zarówno wzniosłe i zabarwione pozytywną emocją, jak i wieloznaczne i trudne do zdefiniowania. Stwarza to poważny problem, gdyż sposób rozumienia idei wolności jest kluczowy dla funkcjonowania każdej wspólnoty, w której określane są obszary podlegające regulacjom i te sfery życia, w które żadnej ustalającej owe reguły władzy nie wolno wkraczać.

Program "Pochwała wolności", przygotowany przez CK ZAMEK w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, jest formą udziału w dialogu na temat rozumienia idei wolności. Dyskusja na temat sposobu jej pojmowania powinna trwać nieustannie, uwzględniając różne punkty widzenia, ścierające się interesy, a przede wszystkim potrzeby grup mniejszościowych, którym sama niezależność państwowa i demokratycznie wyłaniana władza nie gwarantują automatycznie dostępu do pełni praw obywatelskich.

Wystawa "Wolność to dopiero początek" jest próbą propagowania świadomej, budującej wspólnotę aktywności w sferze publicznej, zabiegającej o prawo do godnego życia jej członków. Wiele z dzisiejszych problemów związanych z dostępem do pełni praw obywatelskich obecnych było również w czasach odbudowywanej - po przeszło 130 latach zaborów - państwowości polskiej.

Bohaterki/bohaterowie wystawy:
Justyna Budzińska-Tylicka (1867-1936) - lekarka, działaczka feministyczna i społeczna; Oskar Bielawski (1891-1973) - lekarz, reformator polskiej psychiatrii; Adam Ciołkosz (1901-1978) - działacz polityczny; Jadwiga Dziubińska (1874-1937) - pedagożka, posłanka na Sejm Ustawodawczy, założycielka wielu szkół rolniczych; Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) - lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny; ks. Antoni Jan Ludwiczak (1878- 1942) - działacz oświatowy i polityczny, twórca potęgi Towarzystwa Czytelni Ludowych; Romuald Mielczarski (1871-1926) - działacz spółdzielczy, twórca m.in. Związku Spółdzielni Spożywców RP "Społem"; Józef Polak (1857-1928) - lekarz higienista, działacz społeczny; Helena Redlińska (1879-1954) - twórczyni polskiej pedagogiki społecznej; Stefania Sempołowska (1869-1944) - nauczycielka i działaczka oświatowa, publicystka; Szymon Starkiewicz (1877-1962) - - lekarz pediatra, twórca pierwszego w Polsce sanatorium dla dzieci chorych na gruźlicę, Antoni Zdanowski (1895 1948)  - działacz związkowy, jeden z założycieli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wstęp wolny.

Zobacz ckzamek.pl