n

Navis 966 - prezentacja rzeźby - łodzi pt. Spacer z powidokiem, wykonanej z fragmentów tysiącletnich dębów.

2016-01-29 ( piątek ) – 2016-04-29 ( piątek )
Rezerwat Archeologiczny Genius loci, ul. Ks. I. Posadzego 3

Dębowa łódź wykonana z drewna pochodzącego z konstrukcji budowanych w X wieku, w trakcie wernisażu symbolicznie wprowadzi Rezerwat Archeologiczny Genius loci w uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski. Wystawa odnosić się będzie do chrześcijańskiej symboliki łodzi i jej wczesnośredniowiecznej ikonografii. Rzeźba wykonana została przez Pracownię Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Raby, mgr Łukasza Gruszczyńskiego.

opr.sw