a

Wystawa - Przemoc i rytuał w neolicie

2016-02-12 ( piątek ) – 2016-04-10 ( niedziela )
Pałac Górków, Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27, Poznań

Pradawny zwyczaj, czy bestialski mord? Najnowsza wystawa Muzeum Archeologicznego z wątkiem kryminalnym! "Przemoc i rytuał w neolicie" to tytuł nowej ekspozycji. Na wystawie rekonstruujemy grób zawierający, aż 15 szkieletów mężczyzn, kobiet i dzieci ułożonych jeden na drugim. Makabrycznego odkrycia dokonano w Koszycach w Małopolsce.

Już od piątku (dzień po wernisażu) budząca wiele emocji ekspozycja spektakularnego odkrycia z Koszyc będzie w pełni dostępna dla naszych zwiedzających. Na pozostałości takiego kompleksu obrzędowo-sepulkralnego kultury amfor kulistych archeolodzy natknęli się w 2011 roku podczas badań ratowniczych związanych z budową kanalizacji w Koszycach, pow. proszowicki. Ich odkrycie było dużym zaskoczeniem.

Ekspozycja "Przemoc i rytuał w neolicie" stanie się równocześnie pierwszą po długiej przerwie wystawą zajmującą przestrzeń wystawienniczą w piwnicach Pałacu Górków. Enigmatyczne ceglane wnętrza podziemi na Wodnej 27 w Poznaniu stworzą idealne warunki dla tych, którzy w ciszy i skupieniu zechcą pochylić się nad zwyczajami i rytuałami sprzed tysięcy lat.

Przedstawiciele kultury amfor kulistych chowali zmarłych w jednostkowych lub zbiorowych grobach, przeważnie bogato wyposażonych i posiadających często rozbudowane konstrukcje kamienne. Cechą charakterystyczną ich rytuałów pogrzebowych było częste składanie ofiar ze zwierząt oraz z ludzi. Ceremoniałom pochówku ważnych członków społeczności towarzyszyły rozbudowane obrzędy, których elementem było uśmiercanie innych osób.

Interdyscyplinarne opracowanie  pochówków z Koszyc zostało wykonane w oparciu o projekt Stowarzyszenia Archeologów Terenowych "Stater",  dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu "Dziedzictwo kulturowe" priorytet 5 "Ochrona zabytków archeologicznych" (zadanie nr 725/12: "Opracowanie bioarcheologiczne grobu zbiorowego KAK z Koszyc"). 

W ramach realizowanego projektu wykonano cały szereg analiz: stylistyczno-chronologiczną zabytków archeologicznych (Piotr Włodarczak, Marcin Przybyła, Michała Podsiadło i Krzysztof Tunia), zabytków krzemiennych (Witold Grużdź i Janusz Budziszewski), traseologiczne (Katarzyna Pyżewicz i Mateusz Frankiewicz), antropologiczną (Anita Szczepanek), archeozoologiczną (Renata Abłamowicz), paleobotaniczną (Maria Lityńska-Zając), sądowo-lekarską obrażeń widocznych na szkieletach zmarłych (Tomasz Konopka, Krzysztof Woźniak), mitochondrialnego DNA zmarłych (Marta Kuś i Andrzej Ossowski), mineralogiczno-petrograficzną naczyń ceramicznych (Anna Rauba-Bukowska), perograficzną wyrobów kamiennych (Joanna Trąbska), izotopów tlenu w kościach ludzkich (Beata Stepańczak, Katarzyna Mądrzyk, Anita Szczepanek i Krzysztof Szostek) oraz izotopów węgla i azotu w kościach ludzkich i zwierzęcych (Gunilla Erikson i Rachel Howcroft). Wykonano także datowanie radiowęglowe próbek pobranych z obu grobów.

Więcej informacji kulturalnych, a także o dostępnych biletach na imprezy na stronie www oraz w kalendarium na stronie www.poznan.pl

oprac.LT