a

AK 30 - 30 wystaw - 30 dni

2016-03-11 ( piątek ) – 2016-04-14 ( czwartek )
różne miejsca w Poznaniu

Kategoria: Wystawy Inne

AK30 to jedyne takie wydarzenie w Polsce: 30 wystaw w 30 dni, poza
przestrzeniami oficjalnymi, galeryjnymi i muzealnymi.
Tegoroczna, siódma, edycja odbywać się będzie pod hasłem "Nu, Zajac! Nu, pogodi!". Jego artystyczne rozwinięcie prezentować będą zaróno studenci, jak i profesorowie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prace udostęnione zostaną jedynie na godzinę, wernisaże zaplanowane są przede wszystkim w prywatnych przestrzeniach twórców.
To spotkania o ogromnym ładunku emocjonalnym, wynikającym z ich
bezpośredniości. To okazja do rozmowy, jaka w innych warunkach zapewne nie byłaby możliwa. Dodatkowym walorem tego wydarzenia jest jego spontaniczność, wyrażająca się także w fakcie, że program dni uzupełniany jest na bieżąco i podawany do publicznej wiadomości na facebookowej stronie AK 30.

oprac.LT

Plakat