Praca Ewy Kuleszy

Wystawa prac Ewy Kuleszy - Dryf

13.03 – 24.03.2017

Ewa Kulesza (ur. 1977 w Poznaniu); w latach 1997-2003 studiowała rzeźbę i fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w zakresie rzeźby oraz rysunku uzyskała w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego i prof. Jarosława Kozłowskiego, w zakresie fotografii u ad. Krzysztofa J. Baranowskiego. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii Aneks, Poznań, Galerii Post-Office, Poznań, NKD-The Nordic Artists Centre, Dale, Norwegia, Terra Nullius na V Berliner Kunstsalon, Berlin, Niemcy, Galerii OKO/UCHO, Poznań, Haus am Luetzowplatz, Berlin, Niemcy, Klaipeda Culture Communicaton Center & Exhibition Hall, Kłajpeda, Litwa, Galerii Naprzeciw, Poznań, Galerii Program, Warszawa, CKiS Wieża Ciśnień, Konin, Galerii EL, Elbląg.

Artystka mieszka i pracuje w Poznaniu i Warszawie.

W swojej twórczości artystycznej Kulesza zajmuje się przede wszystkim rysunkiem, instalacja, obiektami, książką artystyczną. Prace jej charakteryzują się dużą dozą poetyckiej wrażliwości (niejednokrotnie nawiązywały do poetyki surrealistycznej np. do twórczości Rene Magritte'a), jak i zawsze wynikają z intelektualnych dociekań wnikliwie analizujących otaczającą rzeczywistość zjawisk i rzeczy, języka, symboliki kolorów itp. Wyraźnie to artykułowała np. w pracach "n.p.m/p.p.n." z roku 2003, "A-Z" and "∞" z 2004 lub w realizacji "P-P1" z roku 2006, w których wykorzystywała tzw. "przedmioty gotowe" tj. boja morska, wiadro, flaga. O idei i sensach zawartych w najnowszej realizacji p.t. "Dryf", premierowo prezentowanej w Galerii AT autorka mówi: Fotografia, choć pozornie stawia opór czasowi, w rzeczywistości jest źródłem pytań, co się dzieje ze zdarzeniami, gdzie giną, gdzie istnieją. Trwałość zapisu zbiega się z nietrwałością pamięci i prowadzi do procesu zanikania i niewiedzy. Precyzyjnie zapisana przez fotografię chwila - jej treść i materialność - nieuchronnie ulega zapomnieniu, by w końcu ulec uniwersalizacji; (jakiś) człowiek, (jakiś) las... Poszczególne elementy pracy przygotowywanej do Galerii AT są zespolone z czasem, w którym powstają. W pracy Dryf bezprzedmiotowy i nietrwały popiół  łączę ze spoiwem,  pozwala to na czasowe utrwalenie. Blaknąca w popiele pamięć, jej przeszłe, teraźniejsze i przyszłe elementy, przemieszczają się i kształtują nowe formy. Wystawa "Dryf" jest drugim pokazem twórczości Ewy Kuleszy w Galerii AT (Nieśmiertelność, 2011).

Otwarcie wystawy 13.03.2017
Wystawa czynna do 24.03.2017, w godz. 15:00 - 18:00.