plakat

Wystawa prezentująca życie i twórczość wyjątkowego artysty - Romana Brandstaettera.

Wystawa Widziałem wielu bogów... prezentuje twórczą spuściznę Romana Brandstaettera: autografy tekstów literackich, korespondencję oraz pamiątki po Pisarzu. W trzydziestą rocznicę śmierci poety, prozaika i dramaturga powracamy do najwybitniejszych jego osiągnięć twórczych, odtwarzając atmosferę pracowni Brandstaettera, odsłaniając arkana jego warsztatu pisarskiego, utrwalone w rękopisie zmagania z tekstem, nadto - refleksję autora Jezusa z Nazarethu o istocie twórczości literackiej. Na wystawie można zobaczyć materiały tworzące archiwum Romana Brandstaettera (ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Biblioteki Raczyńskich) oraz przedmioty osobiste Pisarza (ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Lednica 2000).

Galeria Atanazego czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-18.30, w soboty w godz. 10.00-16.00,  w niedziele i święta biblioteka jest nieczynna.

Wyjątkowo 23 grudnia 2017 roku (sobota) Biblioteka Raczyńskich przy pl. Wolności 19 i Biblioteka dla dzieci będą otwarte dla czytelników w godz. 9.00-14.30.