a

Wystawa Zbigniewa Bajka - Kafka - przełamywanie granic

17.01 – 10.02.2018

"Wielokrotnie wspominałem o znaczeniu twórczości F. Kafki, która od dziesiątków lat inspiruje literatów, muzyków ale także ludzi teatru, filmu; ma też wyjątkowy wpływ na działania artystyczne osób zajmujących się sztukami wizualnymi. Henryk Waniek w eseju "Kafka - trzeci proces" pisał: (...) w prozie Kafki istnieją nieprzebrane zasoby postaci, sytuacji i przyczynków, gotowych do transpozycji na język obrazu.
Rysunki, grafiki, obrazy, formy przestrzenne przygotowane przez uczestników projektu potwierdzają to w pełni. I nie jest to świat jednowymiarowy.
Co prawda postrzeganie dzieła Kafki jedynie w mrocznych barwach, jest dość typowe, bo jak pisze wspomniany wcześniej Henryk Waniek: Kafka był przedstawiany jako geniusz mroku i rozpaczy, oskarżyciel bezdusznego społeczeństwa (...). Ale ten sam autor jest gotowy (...) przyznać Kafce miano jednego z patriarchów specyficznego humoru. Choćby takiego, od którego ciarki przebiegają po skórze.
W Kafce fascynuje nie tylko jego głęboka znajomość ludzkiej psychiki, nieograniczona wyobraźnia, ale przede wszystkim forma jego utworów - prosta, wręcz oschła. I... plastyczność jego wizji (oczywiście, piszę to we własnym imieniu).
"Człowiek kafkowski" - z którym wielu z nas się utożsamia - wciąż staje wobec ograniczeń, wobec granic, które zdają się nie do pokonania, które zagrażają jego wolności." - fragment tekstu do katalogu towarzyszącego wystawie "Kafka - przełamywanie granic" prof. Zbigniew Bajek, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Więcej informacji na kulturapoznan.pl

_
opr.LT