plakat

Wolność ludzka wobec przyrody. Różne wymiary relacji - wykład

2018-05-08 ( wtorek )
18:00-19:30
CK Zamek, Hol Balkonowy, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na ósme spotkanie w ramach "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku" poświęconych w tym roku problemowi wolności.

Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Mizgajski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, a jego tytuł brzmi: Wolność ludzka wobec przyrody. Różne wymiary relacji.

Człowiek jest bez wątpienia dominującym gatunkiem na Ziemi, stąd wśród różnych aspektów wolności ludzkiej ciekawa może być refleksja nad jej znaczeniem dla indywidualnych i społecznych zachowań wobec naszego przyrodniczego otoczenia. Odnosząc się do uwarunkowań wolności wobec przyrody na poziomie osobowym, rozróżnić należy kształtowanie świadomości wynikającej z przyswojonej wiedzy oraz wyznawanych wartości i idei od presji społecznej, oddziaływania rynku i egzekwowania prawa. W tych ramach na przykładzie problemu jakości powietrza, przedstawiona zostanie rola nauki w kształtowaniu świadomości społecznej wobec przyrody (w tym podejście Kościoła do wolności człowieka wobec przyrody). Natomiast uwarunkowania wolności oddziaływań na środowisko przyrodnicze na poziomie społeczności omówione zostaną w podziale na wolność gospodarczą (m.in. problem podejścia do dobra wspólnego i koncepcje łączące stopień degradacji przyrodniczego otoczenia z poziomem gospodarczym), wolność społeczno-polityczną (m.in. problem demokracji i dyskusji w literaturze o jej znaczeniu dla zachowań społecznych wobec przyrody) oraz wolność państwową (m.in. wpływ zewnętrzny na postrzeganie kwestii przyrodniczych przez państwa na przykładach dotyczących Unii Europejskiej). Stwierdzić można, że wolność zachowań w stosunku do przyrody wymaga włożenia w ramy, wynikające z syntezy doświadczeń ludzkości, a także doprowadzenia do skutecznego przeciwdziałania wygrywaniu interesu indywidualnego kosztem dobra wspólnego.

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - geograf, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, kierownik Centrum Edukacyjnego Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie środowiskiem". Był też m.in. dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i wiceministrem ochrony środowiska. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest zarządzanie środowiskiem, które traktuje jako ważne i perspektywiczne pole zintegrowanych badań geograficznych. W sposób szczególny zajmuje się teorią i zastosowaniem koncepcji świadczeń ekosystemów oraz ekologią miasta i terenów zurbanizowanych, w tym włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji. Kontynuuje również zainteresowanie krajobrazem, uczestnicząc w badaniach nad zagadnieniem jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi. Bierze udział w pracach licznych gremiów naukowych. Dopełnieniem jego aktywności jest działalność aplikacyjna i popularyzatorska.

Wstęp wolny.

Zobacz fuam.pl/pl/wydarzenie-wyklad-uniwersytecki-na-zamku-w-maju-wyglosi-prof-dr-hab-andrzej-mizgajski/