Logo Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Wystawa Końcoworoczna UAP 2021

2021-05-24 ( poniedziałek ) – 2021-09-30 ( czwartek )
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, Poznań

Ponad 140 pracowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawia rezultaty swojej wielomiesięcznej pracy twórczej.

Jak co roku przedstawione są często odmienne, twórcze rozwiązania stworzone w różnych mediach. Prezentacja dokonań studentów jest również okazją do doświadczenia szerokiego przekroju autorskich rozwiązań i sposobów, w jaki myślą młodzi artyści, stojący na początku swojej drogi artystycznej.

Więcej na stronie wydarzenia.