Logotyp Teatru Polskiego przedstawiający rysunek frontu Teatru na białym tle, poniżej czarny podpis "Teatr Polski w Poznaniu".

Spektakl traktuje o 28 dniach kobiecego cyklu - o procesach, jakim podlegają kobiety, o biologii i o tym, jak są kobiety przez pryzmat cyklu postrzegane. A wie to każda, która choć raz usłyszała, że jej zachowanie sterowane jest zmianami hormonalnymi. Każda, której wartość pomniejszana była tylko dlatego, że jest kobietą. Każda, która doświadczyła przemocy z tego samego powodu.

Reżyserka Kamila Siwińska stawia w swoim spektaklu pytania: W jakim stopniu kobieta zdeterminowana jest przez biologię? Gdzie kończy się dyktat hormonów? Czy biologiczny determinizm w równym stopniu dotyczy kobiet i mężczyzn? Czy cykl hormonalny u kobiet i legendarny męski testosteron mogą być usprawiedliwieniem czynów potępianych społecznie?

Więcej na temat spektaklu na stronie Teatru Polskiego

materiały: Teatr Polski w Poznaniu

Bilety dostępne w: