logotyp Teatru Polskiego przedstawiający rysunek frontu Teatru na białym tle, poniżej czarny podpis "Teatr Polski w Poznaniu"

Spektakl - Kordian i cham. Powidok folwarczny

2023-01-20 ( piątek )
19:00
Teatr Polski, Malarnia, ul. 27 Grudnia 8/10, Poznań

Kategoria: Teatr

Dla twórców i twórczyń "Kordian i cham" staje się przyczynkiem do śledzenia modeli folwarcznych w codziennej rzeczywistości. Alkoholizm, przemoc w rodzinie, frustracje zawodowe, trudności ekonomiczne i psychiczne rozpatrują w kontekście zapoznanej przemocy, z którą nieodłącznie wiążą się poczucie krzywdy i resentyment. Jednostkowe dramaty rodzinne i zawodowe okazują się wynikiem silnie ustrukturyzowanych mechanizmów, które determinują pozornie wolne wybory zawodowe, ekonomiczne, edukacyjne czy relacyjne.

Historia bohatera "Kordiana i chama", Kazimierza Deczyńskiego, daje okazję do przywrócenia pojęcia klasy jako kategorii zdolnej opisać i objaśnić czyjś indywidualny los. Każe postawić pytanie, czy wybór ścieżki zawodowej, sposób budowania relacji społecznych, wreszcie - psychiczny dobrostan, w wystarczający sposób podsumowują popularne powiedzenia w rodzaju "chcieć to móc" lub "każdy jest kowalem swojego losu"? A może dobra wola, wysiłek, talent czy pracowitość wcale nie gwarantują tego, co jest fundamentalną ludzką potrzebą - nie gwarantują poczucia godności?

Więcej na temat spektaklu na stronie Teatru Polskiego

materiały: Teatr Polski

Bilety dostępne w: