Na zdjęciu Barbara Wilińska

Rytualne pieśni lata - warsztaty śpiewu naturalnego

20.05.2023
11:00 15:00

Rytualne pieśni lata. Warsztaty śpiewu naturalnego (białego) prowadzone przez Barbarę Wilińską

Barbara Wilińska zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach śpiewu naturalnego (śpiewu białego):
Zaśpiewamy pieśni tradycyjne związane z letnią porą rocznego kalendarza.
Będą to, między innymi, pieśni sobótkowe, petriwki, pieśni rytualne, wpływające na pogodę - zaklinające deszcz oraz pieśni rusalne, towarzyszące odprowadzaniu demonów ze wsi. Pieśni polskie, pieśni z pogranicza ukraińsko-białorusko-rosyjskiego, ukraińskie, serbskie i macedońskie.
Nie zabraknie pracy indywidualnej i grupowej, związanej z umiejętnością wydobywania potężnych, mocnych i nośnych dźwięków, które w tradycji były niezbędne w śpiewie obrzędowym.
Wszystkich pieśni będziemy się uczyć metodą słuchową, jak przystoi w pracy z materiałem przekazywanym drogą ustną (tradycja oralna).
Zapraszam dorosłe osoby w różnym stopniu siostrzeństwa z własnym głosem, czyli również osoby początkujące.

Zobacz https://www.facebook.com/events/144823561848068