plakat

MultikultiMa&Pa" to pilotażowy cykl czterech spotkań integracyjnych przeznaczonych dla rodzin, w których przeplatają się różne języki i kultury oraz dla wszystkich rodziców, którzy zainteresowani są wzbogacającą różnorodnością kulturową i pragną zaszczepiać swoim dzieciom ciekawość świata, szacunek dla odmienności i otwartość na innych ludzi.

Spotkania: 17 i 24 października, 7 i 14 listopada | czwartki | 17:00-19:00

Organizatorzy zapraszają rodziców wraz z dziećmi. Przewidujemy zabawy integracyjne, rozmowy i dyskusję, spotkanie przy wspólnym stole.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Ważne informacje

Zapisy: Spotkania mają charakter otwarty, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy! Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: m.rosinska@etnosfera.org.pl. Alternatywnie istnieje możliwość pozostawienia wypełnionego formularza w Cafe Leniwiec. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość spontanicznego przyłączenia się do spotkania.

Język:

Zajęcia będą się odbywały w języku polskim. Jeśli nie posługujesz się językiem polskim, powiedz nam o tym w formularzu zgłoszeniowym, a zorganizujemy dla Ciebie wsparcie tłumacza (polski-angielski-polski).

Zasady:

1. Podczas uczestnictwa w spotkaniach rodzice odpowiadają prawnie za dziecko/dzieci pozostające pod ich opieką.

2. Uczestnictwo w spotkaniach "Multikulti Ma&Pa" jest równoznaczne ze zgodą rodzica i/lub opiekuna prawnego dziecka/dzieci biorących udział w spotkaniu, na fotografowanie i filmowanie spotkań oraz wykorzystanie zdjęć i materiałów, w tym zawierających wizerunki uczestników, w relacjach z wydarzeń oraz wszelkich materiałach promocyjnych w ramach realizacji programu "Etno-integracje": platforma twórczej wymiany i integracji, realizowanego przez Stowarzyszenie Antropologów Kultury "ETNOSFERA".  Zapis dotyczący ww. zgody znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Formularze dostępne tutaj

Zobacz cafeleniwiec.pl