plakat

Angielski z tańcem - zapisy

20.01 – 21.02.2014
22:00 18:30

American English & Dance Academy to pionierski projekt stworzony z myślą o ludziach otwartych na nowe idee - owoc wielkiej pasji do tańca i języków obcych!

Misja:

Nauka języka angielskiego w naturalnym otoczeniu i pełnym odprężeniu, bezstresowości, radości i zadowoleniu uczestników! Angielski poprzez taniec i zabawy ruchowe od 4-go roku życia.  Autorski program nauczania.

  • Grupa 4-6 lat - piątki - 16:30,
  • Grupa 7-9 lat - piątki - 17:30
  • Grupa 10+ - wtorki 18:30

Start po feriach. Zapisy trwają!

Prowadzi Monika Kistowska.

W trakcie tańca instruktarz prowadzony jest w języku angielskim. Nauka tegoż języka realizowana jest poprzez gry i urozmaicone zabawy ruchowe. Poza nauką tańca, instruktor swą uwagę skupia na wzbogacaniu zasobu słownictwa obcego, by uczeń równolegle zdobywał zasady sztuki tanecznej i poszerzał umiejętności lingwistyczne, prowadzące po pewnym czasie do swobodnego posługiwania się językiem obcym, w zależności oczywiście od predyspozycji intelektualnych, zdolności i zaangażowania uczestnika zajęć.

Każde zajęcia to nowe słownictwo. Każdy kolejny miesiąc to nowy temat, dedykowany zwierzętom, owocom, warzywom, roślinom, rodzinie, częściom ciała itp. (4 zajęcia w miesiącu). Wielką wagę przykładamy do improwizacji w tańcu. Jednym z celów nauki jest opanowywanie różnych stylów tanecznych i przyswajanie wiedzy o nich, gdyż taniec to nie tylko umiejętności prawidłowego poruszania się na parkiecie, ale również sięgnięcie do jego korzeni. Umieć tańczyć, to także wzbogacać wiedzę o pochodzeniu danych stylów tanecznych. Organizatorzy przywiązują wielką wagę do wykorzystywania rekwizytów w czasie nauki. Od 11 roku życia, zajęcia hip hop prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Ideą tych zajęć jest nauka języka angielskiego w naturalnym otoczeniu i pełnym odprężeniu, bez stresu, w radości i zadowoleniu uczestników, ale także satysfakcji ich rodziców.

Koszt: 100 zł/miesiąc

Więcej tutaj