"Kreatywnie na maksa" to innowacyjny projekt, którego celem jest danie możliwości kreatywnej zabawy oraz rozwoju uczniom starszych klas szkół podstawowych. Jest to jedna z nielicznych propozycji dla tej grupy wiekowej. W programie, biorącym pod uwagę potrzeby rozwojowe "młodszej młodzieży", łączy się zabawę z budowaniem kompetencji ważnych dla każdego ucznia w obliczu wyzwań, przed jakimi stoi w trakcie nauki. Udział w zajęciach wpłynie pozytywne na budowanie u młodych ludzi pewności siebie, empatii, asertywności, postawy proaktywnej, umiejętności wypowiadania się i prezentowania swojego zdania, działania w grupie rówieśniczej oraz dbania o własne bezpieczeństwo.

Warsztaty trwają od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 14.00. Kontakt do organizatorów: biuro@mikrobiznesnamaksa.pl tel. 698 509 715 tel. 511 043 396 Cena 320 zł

Zobacz https://www.facebook.com/Mikrobiznesnamaksa