Kreatywnie na maksa

2014-07-21 ( poniedziałek ) – 2014-08-29 ( piątek )
Mikrobiznes na maksa, ul. Horacego 29 a, Poznań

"Kreatywnie na maksa" to innowacyjny projekt, którego celem jest danie możliwości kreatywnej zabawy oraz rozwoju uczniom starszych klas szkół podstawowych. Jest to jedna z nielicznych propozycji dla tej grupy wiekowej. W programie, biorącym pod uwagę potrzeby rozwojowe "młodszej młodzieży", łączy się zabawę z budowaniem kompetencji ważnych dla każdego ucznia w obliczu wyzwań, przed jakimi stoi w trakcie nauki. Udział w zajęciach wpłynie pozytywne na budowanie u młodych ludzi pewności siebie, empatii, asertywności, postawy proaktywnej, umiejętności wypowiadania się i prezentowania swojego zdania, działania w grupie rówieśniczej oraz dbania o własne bezpieczeństwo.

Warsztaty trwają od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 14.00. Kontakt do organizatorów: biuro@mikrobiznesnamaksa.pl tel. 698 509 715 tel. 511 043 396 Cena 320 zł

Zobacz https://www.facebook.com/Mikrobiznesnamaksa