plakat

Strefa Zabawy

2015-04-25 ( sobota )
Bawialnia (poziom +2), CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

dzieci w wieku 3-5 lat

Spotkania dla najmłodszych w Strefie Zabawy, gdzie dzieci w wieku 3-5 lat zetkną się z teatrem, literaturą, plastyką i tańcem w każdą sobotę w godz. 11-11.45 w Bawialni.

MAGICZNE EMOCJE HIP-HOPOWE - piknik rodzinny
Dzieci zapoznane zostaną z podstawowymi elementami różnych technik tanecznych, które kształtują dyscyplinę fizyczną i prawidłową postawę ciała, rozwijają płynność ruchów, sprawność, gibkość, skoczność oraz wrażliwość estetyczną, grację i elegancję. Nauczą się wykonywać proste kroki tańca disco, jazzu, modern i hip-hop uwypuklające poczucie rytmu, ekspresję, dynamikę i sprężystość ciała. Podczas zajęć powstaną małe etiudy choreograficzne pozwalające wykazać nieograniczone możliwości swobody interpretacji stylu tańca, rozwijając talent ruchowy i muzykalność. W czasie zajęć dzieci pozostają pod opieką prowadzących.
prowadzenie: Katarzyna Markiewicz, Marta Dorna

Dzieci pozostają pod opieką prowadzących.

Bilety w cenie 10 zł.

Bilety dostępne w:

Zobacz www.zamek.poznan.pl