Plakat

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

30.05.2015
11:00 16:00

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Ogrodzie Botanicznym UAM, organizowany przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych (RSS WSE) oraz Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej "Razem".

W prgramie liczne darmowe atrakcje, takie jak:

  • wielkie bąblowanie,
  • malowanie twarzy,
  • gry i zabawy ruchowe,
  • mamidło,
  • malowanie rękoma, itp. 

Dodatkowo na terenie Ogrodu Botanicznego odbędzie się finał ścieżki edukacyjnej "Słyszysz? Muzyka w przyrodzie a przyroda w muzyce". Dzięki warsztatom prowadzonym w ramach tego projektu dzieci będą miały możliwość posłuchać, jakie dźwięki wydają różne gatunki i części roślin.