plakat

Tydzień Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

22.02 – 27.02.2016

W Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne. Działalność Ośrodka wspierają wolontariusze, którzy jako opiekunowie osoby pokrzywdzonej pomagają podczas postępowania w sądzie oraz po procesie w przezwyciężeniu skutków przestępstwa.

Kontakt:

tel.: 786 160 100   
e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl   
www.pokrzywdzeni.poznan.pl

Zobacz www.dzieckowcentrum.org